تراکتورسازی به دنبال گزینه پرسپولیس/آقای تکنیکی در تبریز می ماند؟

تراکتورسازی به دنبال گزینه پرسپولیس/آقای تکنیکی در تبریز می ماند؟

افق نیوز/سروش رفیعی در نیم فصل رقابت های لیگ برتر شانزدهم دوران سربازی اش تمام می شود و بازیکن آزاد به حساب می آید.

 

بر این اساس مسئولان باشگاه تراکتورسازی مذاکراتی را با وی آغاز کرده اند تا پس از پایان سربازی هم در این تیم بماند. تراکتوری ها قصد دارند از حالا قرارداد رفیعی را تا پایان فصل تمدید کنند.

ورزش ۳

تراکتورسازی به دنبال گزینه پرسپولیس/آقای تکنیکی در تبریز می ماند؟

افق نیوز/سروش رفیعی در نیم فصل رقابت های لیگ برتر شانزدهم دوران سربازی اش تمام می شود و بازیکن آزاد به حساب می آید.

 

بر این اساس مسئولان باشگاه تراکتورسازی مذاکراتی را با وی آغاز کرده اند تا پس از پایان سربازی هم در این تیم بماند. تراکتوری ها قصد دارند از حالا قرارداد رفیعی را تا پایان فصل تمدید کنند.

ورزش ۳