محرومیت ۴ ماهه فیفا برای طارمی؟

محرومیت ۴ ماهه فیفا برای طارمی؟

به گزارش افق و به نقل از خبرورزشی، رفتن طارمی به ریزه اسپور و بازگشتش به پرسپولیس با حواشی زیادی همراه بود. شامگاه ۳ تیر بود که عکس قرارداد مهدی طارمی و رامین رضاییان با ریزه اسپور ترکیه در فضای مجازی و سایت ها منتشر شد و پرسپولیسی ها در بهت فرو برد. پس از انتشار این عکس هواداران ناراحت پرسپولیس به صفحه طارمی و رضاییان حمله کردند و آنها را بی غیرت خواندند. اما دو هفته از این ماجرا نگذشت که مهدی طارمی اردوی ریزه اسپور را ترک کرد و به پرسپولیس بازگشت. بازگشت اقای گل بی حاشیه نبود. این بار از طرف ریزه اسپور. مدیران ریزه اسپور مدعی شده اند طارمی بدون اجازه آنها و یک طرفه قراردادش را فسخ کرده و از او به فیفا شکایت کرده اند. آنها حتی گفته اند فیفا طارمی را ۴ ماه محروم خواهد کرد و تا این حکم را نگیرند بیخیال نمی شوند.

محرومیت ۴ ماهه فیفا برای طارمی؟

به گزارش افق و به نقل از خبرورزشی، رفتن طارمی به ریزه اسپور و بازگشتش به پرسپولیس با حواشی زیادی همراه بود. شامگاه ۳ تیر بود که عکس قرارداد مهدی طارمی و رامین رضاییان با ریزه اسپور ترکیه در فضای مجازی و سایت ها منتشر شد و پرسپولیسی ها در بهت فرو برد. پس از انتشار این عکس هواداران ناراحت پرسپولیس به صفحه طارمی و رضاییان حمله کردند و آنها را بی غیرت خواندند. اما دو هفته از این ماجرا نگذشت که مهدی طارمی اردوی ریزه اسپور را ترک کرد و به پرسپولیس بازگشت. بازگشت اقای گل بی حاشیه نبود. این بار از طرف ریزه اسپور. مدیران ریزه اسپور مدعی شده اند طارمی بدون اجازه آنها و یک طرفه قراردادش را فسخ کرده و از او به فیفا شکایت کرده اند. آنها حتی گفته اند فیفا طارمی را ۴ ماه محروم خواهد کرد و تا این حکم را نگیرند بیخیال نمی شوند.