سلفی بازیگر زن محبوب با عابدزاده و همسرش

سلفی بازیگر زن محبوب با عابدزاده و همسرش

پرستو صالحی شب گذشته با انتشار تصویر زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «خدایا شکرت برای نعمت همراهی دوست داشتنی های ایران زمین، 🙏🌹 شکر (احمدرضا عابدزاده عقاب آسیا و بانوی مهربانش)»

 

 

پرستو صالحی، احمدرضا عابدزاده و نفیسه لطیفیان

سلفی بازیگر زن محبوب با عابدزاده و همسرش

پرستو صالحی شب گذشته با انتشار تصویر زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «خدایا شکرت برای نعمت همراهی دوست داشتنی های ایران زمین، (image) (image) شکر (احمدرضا عابدزاده عقاب آسیا و بانوی مهربانش)»

 

 

پرستو صالحی، احمدرضا عابدزاده و نفیسه لطیفیان