شیشه عمر رژیم شاه دست چه کشوری بود؟

شیشه عمر رژیم شاه دست چه کشوری بود؟

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ اسدالله علم خاطرات روزنوشت خود را از حوادث مهم دوره پهلوی به رشته تحریر درآورده است. در بخشی از این خاطرات درباره رابطه با آمریکا می‌نویسد:

صبح خیلی زود کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم- هنوز سفیر جدیدشان نیامده است. ساعت هشت به او وقت دادم. پیام «نیکسون» را برای شاهنشاه آورد که تصمیم خودش را در مورد مین‌گذاری آب‌های ویتنام شمالی و بمباران ویتنام شمالی و قطع مذاکرات پاریس به اطلاع شاهنشاه رسانده بود. گفت، فقط به لندن، پاریس، بروکسل، رم، بن، توکیو و تهران اطلاع می‌دهیم، چون متحد ما محسوب می‌شوید. من پیام او را وقتی شرفیاب شدم، به عرض رساندم و عرض کردم، شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند، آخر ما همه‌جا گفته‌ایم باید مقررات کنفرانس ژنو اجرا شود … چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما هم دست آمریکاست؛ یعنی اگر آمریکا اینجا شکست بخورد، دیگر فاتحه دنیای آزاد خوانده شده. فرمودند درست است، ولی این با گردن‌کلفت شمالی چه کنم؟ عرض کردم، من جوابی تهیه خواهم کرد و به عرض مبارک می‌رسانم. [۱]

یادداشت‌های علم (ج دوم)، ویرایش از علینقی عالیخانی، تهران، کتاب‌سرا، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۲۵۳.

شیشه عمر رژیم شاه دست چه کشوری بود؟

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ اسدالله علم خاطرات روزنوشت خود را از حوادث مهم دوره پهلوی به رشته تحریر درآورده است. در بخشی از این خاطرات درباره رابطه با آمریکا می‌نویسد:

صبح خیلی زود کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم- هنوز سفیر جدیدشان نیامده است. ساعت هشت به او وقت دادم. پیام «نیکسون» را برای شاهنشاه آورد که تصمیم خودش را در مورد مین‌گذاری آب‌های ویتنام شمالی و بمباران ویتنام شمالی و قطع مذاکرات پاریس به اطلاع شاهنشاه رسانده بود. گفت، فقط به لندن، پاریس، بروکسل، رم، بن، توکیو و تهران اطلاع می‌دهیم، چون متحد ما محسوب می‌شوید. من پیام او را وقتی شرفیاب شدم، به عرض رساندم و عرض کردم، شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند، آخر ما همه‌جا گفته‌ایم باید مقررات کنفرانس ژنو اجرا شود … چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما هم دست آمریکاست؛ یعنی اگر آمریکا اینجا شکست بخورد، دیگر فاتحه دنیای آزاد خوانده شده. فرمودند درست است، ولی این با گردن‌کلفت شمالی چه کنم؟ عرض کردم، من جوابی تهیه خواهم کرد و به عرض مبارک می‌رسانم. [۱]

یادداشت‌های علم (ج دوم)، ویرایش از علینقی عالیخانی، تهران، کتاب‌سرا، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۲۵۳.

شیشه عمر رژیم شاه دست چه کشوری بود؟

نیکی‌هیلی از ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی دفاع کرد

نیکی‌هیلی از ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی دفاع کرد

به دنبال انتشار گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره ۲۰۶ شرکت تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد: این اقدام اتلاف زمان ومنابع است.
به گزارش افق نیوز به نقل از استاندارد، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل به گزارش دفتر حقوق بشر این سازمان درباره شناسایی ۲۰۶ شرکت فعال تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انتقاد کرد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: این موضوع خارج از حوزه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده و اتلاف زمان و منابع به شمار می رود.
وی ادامه داد: چنین اقدامی نشان از عقده ضد اسرائیلی دارد.
لازم به ذکر است، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که ۲۰۶ شرکتی را که به فعالیتهای تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشتغال دارند، شناسایی کرده است و از این شرکتها خواست تا از هرگونه همدستی در نقضِ «فراگیر» [حقوق] مردم فلسطین بپرهیزند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی بیم آن دارد شرکتهای ذکر شده در «فهرست سیاه» سازمان ملل، تحت تحریم هایی قرار گیرند تا از این طریق، فشارها [برای توقف] شهرک سازیهای غیرقانونی این رژیم افزایش یابد؛ شهرک سازیهایی که از دیدگاه بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل غیرقانونی است.
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده بود: روابط تجاری [این شرکتها] در پیشبرد روند استقرار، حفظ و توسعه شهرک سازیهای اسرائیل نقش محوری ایفا می کند.
در ادامه این گزارش آمده بود: این شرکتها در مصادره اراضی توسط اسرائیل، تسهیل [فرآیند] انتقال جمعیت اسرائیل به اراضی اشغالی فلسطین همکاری می کنند و در سوء استفاده از منابع طبیعی فلسطین دخالت دارند.
منبع: 

نیکی‌هیلی از ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی دفاع کرد

به دنبال انتشار گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره ۲۰۶ شرکت تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد: این اقدام اتلاف زمان ومنابع است.
به گزارش افق نیوز به نقل از استاندارد، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل به گزارش دفتر حقوق بشر این سازمان درباره شناسایی ۲۰۶ شرکت فعال تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انتقاد کرد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: این موضوع خارج از حوزه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده و اتلاف زمان و منابع به شمار می رود.
وی ادامه داد: چنین اقدامی نشان از عقده ضد اسرائیلی دارد.
لازم به ذکر است، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که ۲۰۶ شرکتی را که به فعالیتهای تجاری مرتبط با شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشتغال دارند، شناسایی کرده است و از این شرکتها خواست تا از هرگونه همدستی در نقضِ «فراگیر» [حقوق] مردم فلسطین بپرهیزند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی بیم آن دارد شرکتهای ذکر شده در «فهرست سیاه» سازمان ملل، تحت تحریم هایی قرار گیرند تا از این طریق، فشارها [برای توقف] شهرک سازیهای غیرقانونی این رژیم افزایش یابد؛ شهرک سازیهایی که از دیدگاه بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل غیرقانونی است.
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده بود: روابط تجاری [این شرکتها] در پیشبرد روند استقرار، حفظ و توسعه شهرک سازیهای اسرائیل نقش محوری ایفا می کند.
در ادامه این گزارش آمده بود: این شرکتها در مصادره اراضی توسط اسرائیل، تسهیل [فرآیند] انتقال جمعیت اسرائیل به اراضی اشغالی فلسطین همکاری می کنند و در سوء استفاده از منابع طبیعی فلسطین دخالت دارند.
منبع: 

نیکی‌هیلی از ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی دفاع کرد

آزادگان در جبهه‌های جنگ و در زندان‌های رژیم صدام به مقابله با این رژیم پرداختند

آزادگان در جبهه‌های جنگ و در زندان‌های رژیم صدام به مقابله با این رژیم پرداختند

علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس (۲۶ مرداد ۹۶) با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: این روز را گرامی می‌داریم و به محضر شریف همه آزادگان عرض ارادت داریم.

وی افزود: عزیزان آزاده ما حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند و عملاً در دو جبهه مجاهدت کردند، جبهه نخست در دفاع از میهن اسلامی در مقابل تجاوز رژیم صدام بود که سال‌ها در این میدان مجاهدت کردند و جبهه دوم مبارزه با رژیم صدام در زندان‌های آن رژیم بود که پایداری این عزیزان در آن دوران باعث فرسایش و از بین رفتن روحیه رژیم صدام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مردم ایران همیشه قدردان مجاهدت‌های این عزیزان هستند، برای همه این عزیزان و خانواده‌هایشان آرزوی توفیق داریم و یاد می‌کنیم از مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی که نمادی برای پایداری عزیزان آزاده بودند و نقش بسزایی در روحیه دادن و استواری آزادگان داشتند. برای ایشان نیز علو درجات را از خداوند متعال طلب می‌کنیم.

لاریجانی خاطرنشان کرد: برای مجلس شورای اسلامی نیز یک افتخار است که برخی از همکاران ما جزو آزادگان هستند و سال‌ها در اسارت بودند و این میدان مبارزه و مجاهدت را تجربه کردند.

وی در پایان افزود: برادر عزیزمان جناب آقای محمد دهقانی، برادر عزیز جناب امیر خجسته، برادر عزیزمان جناب آقای یحیی کمالی‌پور و برادر عزیز جناب آقای حسن نوروزی و برادر عزیز جناب آقای علیرضا رحیمی از همکاران گرامی ما هستند که سال‌ها در اسارت بودند و امروز در مجلس شورای اسلامی به انقلاب اسلامی کمک می‌کنند و یاری می‌دهند. برای این عزیزان هم از خداوند طلب سعادت بیشتر داریم و امیدواریم که خداوند اجر مضاعف به همه این عزیزان بدهد.

 

آزادگان در جبهه‌های جنگ و در زندان‌های رژیم صدام به مقابله با این رژیم پرداختند

علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس (۲۶ مرداد ۹۶) با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: این روز را گرامی می‌داریم و به محضر شریف همه آزادگان عرض ارادت داریم.

وی افزود: عزیزان آزاده ما حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند و عملاً در دو جبهه مجاهدت کردند، جبهه نخست در دفاع از میهن اسلامی در مقابل تجاوز رژیم صدام بود که سال‌ها در این میدان مجاهدت کردند و جبهه دوم مبارزه با رژیم صدام در زندان‌های آن رژیم بود که پایداری این عزیزان در آن دوران باعث فرسایش و از بین رفتن روحیه رژیم صدام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مردم ایران همیشه قدردان مجاهدت‌های این عزیزان هستند، برای همه این عزیزان و خانواده‌هایشان آرزوی توفیق داریم و یاد می‌کنیم از مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی که نمادی برای پایداری عزیزان آزاده بودند و نقش بسزایی در روحیه دادن و استواری آزادگان داشتند. برای ایشان نیز علو درجات را از خداوند متعال طلب می‌کنیم.

لاریجانی خاطرنشان کرد: برای مجلس شورای اسلامی نیز یک افتخار است که برخی از همکاران ما جزو آزادگان هستند و سال‌ها در اسارت بودند و این میدان مبارزه و مجاهدت را تجربه کردند.

وی در پایان افزود: برادر عزیزمان جناب آقای محمد دهقانی، برادر عزیز جناب امیر خجسته، برادر عزیزمان جناب آقای یحیی کمالی‌پور و برادر عزیز جناب آقای حسن نوروزی و برادر عزیز جناب آقای علیرضا رحیمی از همکاران گرامی ما هستند که سال‌ها در اسارت بودند و امروز در مجلس شورای اسلامی به انقلاب اسلامی کمک می‌کنند و یاری می‌دهند. برای این عزیزان هم از خداوند طلب سعادت بیشتر داریم و امیدواریم که خداوند اجر مضاعف به همه این عزیزان بدهد.

 

آزادگان در جبهه‌های جنگ و در زندان‌های رژیم صدام به مقابله با این رژیم پرداختند

نوشابه جشنواره کن برای رژیم صهیونیستی

نوشابه جشنواره کن برای رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان ب نقل از نسیم،فیلمهای بخشهای مختلف شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم کن در حالی اعلام شد که برخلاف تصورات هیچ خبری از فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان “فروشنده” در جشنواره نیست.

فرهادی که بی اعتنا به فجر و مخاطبان این جشنواره ملی، فیلمش را برای عرضه به جشنواره کن نگه داشته بود نتوانست نامش را در میان فهرست فیلمهای این جشنواره ببیند تا شاید افسوسی هم برایش پیش آید که چرا فیلمش را از فرصت حضور در جشنواره فجر که می توانست فضایی برای اکران مطلوب داخلی آن فراهم کند محروم کرد.

“فروشنده” فرهادی به کن راه نیافته و هیچ فیلم ایرانی دیگری در بخش اصلی که آثارش برای نخل طلا رقابت می کنند وجود ندارد اما بجایش سومین فیلم بلند بهنام بهزادی با عنوان “وارونگی” در بخش “نوعی نگاه” حاضر است.

حضور علی مصفا به عنوان یکی از بازیگران اصلی “وارونگی” شاید مهمترین دلیل توجه جشنواره کن به “وارونگی” باشد. به هر حال مصفا طی سالهای گذشته به عنوان چهره ای متعلق به سینمای موسوم به ‌روشنفکرانه ایران در کشورهای اروپایی شناخته شده است و همین می تواند عامل مهمی باشد در جلب “وارونگی” به جشنواره کن.

 *رقابت ایران با نمایندگان صهیونیستی؟

حضور “وارونگی” اما مواجه شده است با حضور دو فیلم از رژیم صهیونیستی در بخش “نوعی نگاه”!

عجیب است در حالی که از میان 17 فیلم حاضر در “نوعی نگاه” اغلب کشورها به جز فرانسه به عنوان کشور برگزارکننده جشنواره و آمریکا شاید بخاطر تأثیرپذیری بی قید و شرط از هالیوود، فقط یک نماینده دارند، رژیم اشغالگر قدس با دو فیلم در این بخش حاضر است.

“ماها هاج” و “اران کالیرین” دو کارگردانی هستند که با فیلمهای “امور شخصی” و “ماورای کوهها و تپه ها” نمایندگان رژیم نامشروع صهیونیستی در بخش نوعی نگاه جشنواره کن هستند.

 *ریشه‌های سیاسی دخیل در انتخاب این دو فیلمساز

اگر همه چیز را برحسب اتفاق و تصادف بدانیم قطعا حضور “وارونگی” در کنار دو فیلم صهیونیستی در جشنواره ای چون کن که ثأثیرپذیری رسانه ای بالایی دارد و حتی دبیر بین‌الملل فجر-بدون ارائه سند- در توجیه کیفیت بالای جشنواره تحت امرش، “نه” گفتن یک فیلمساز روس به جشنواره کن را شاهد مثال می آورد می تواند امری کاملا اتفاقی باشد اما وقتی دقت می کنیم در این امر که هیچ کدام از نمایندگان رژیم صهیونیستی که برای حضور در این فستیوال انتخاب شده اند، چنان که باید فیلمسازان شناخته شده ای نیستند قطعا رگه های سیاسی این تصمیم را بیشتر درک خواهیم کرد.

“ماها هاج” و “اران کالیرین” دو نماینده رژیم صهیونیستی هیچ کدام درمنطقه فیلمسازان متعارفی نیستند. البته در این بین “اِران کالیرین” اندکی شناخته‌شده‌تر است؛ آن هم فقط به خاطر رونمایی فیلم دومش “تبادل”(2012) در جشنواره  ونیز.

جالب است که این کارگردان حدودا 9 سال قبل فیلمی ساخته بود به نام “ملاقات باند”(2007) که این فیلم به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی به اسکار معرفی شده اما بخاطر آن که بیشتر از نیمی از دیالوگهای آن انگلیسی بود، حائز شرکت در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شناخته نشد و بجایش فیلمی دیگر به نام “بیوفورت” به اسکار معرفی شد که البته این فیلم جزو 5 نامزد نهایی اسکار غیرانگلیسی زبان جای گرفت!

چرایی اینکه نماینده ای از ایران در بخشی قرار داده شده که دو فیلم صهیونیستی با دو کارگردان کم‌نام و نشان قرار دارند نمی تواند ریشه های سیاسی نداشته باشد. قطعا با رونمایی این فیلمها در “نوعی نگاه” کن و البته تقدیرهای اختتامیه بیشتر می توان در این باره سخن گفت.

نوشابه جشنواره کن برای رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان ب نقل از نسیم،فیلمهای بخشهای مختلف شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم کن در حالی اعلام شد که برخلاف تصورات هیچ خبری از فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان “فروشنده” در جشنواره نیست.

فرهادی که بی اعتنا به فجر و مخاطبان این جشنواره ملی، فیلمش را برای عرضه به جشنواره کن نگه داشته بود نتوانست نامش را در میان فهرست فیلمهای این جشنواره ببیند تا شاید افسوسی هم برایش پیش آید که چرا فیلمش را از فرصت حضور در جشنواره فجر که می توانست فضایی برای اکران مطلوب داخلی آن فراهم کند محروم کرد.

“فروشنده” فرهادی به کن راه نیافته و هیچ فیلم ایرانی دیگری در بخش اصلی که آثارش برای نخل طلا رقابت می کنند وجود ندارد اما بجایش سومین فیلم بلند بهنام بهزادی با عنوان “وارونگی” در بخش “نوعی نگاه” حاضر است.

حضور علی مصفا به عنوان یکی از بازیگران اصلی “وارونگی” شاید مهمترین دلیل توجه جشنواره کن به “وارونگی” باشد. به هر حال مصفا طی سالهای گذشته به عنوان چهره ای متعلق به سینمای موسوم به ‌روشنفکرانه ایران در کشورهای اروپایی شناخته شده است و همین می تواند عامل مهمی باشد در جلب “وارونگی” به جشنواره کن.

 *رقابت ایران با نمایندگان صهیونیستی؟

حضور “وارونگی” اما مواجه شده است با حضور دو فیلم از رژیم صهیونیستی در بخش “نوعی نگاه”!

عجیب است در حالی که از میان 17 فیلم حاضر در “نوعی نگاه” اغلب کشورها به جز فرانسه به عنوان کشور برگزارکننده جشنواره و آمریکا شاید بخاطر تأثیرپذیری بی قید و شرط از هالیوود، فقط یک نماینده دارند، رژیم اشغالگر قدس با دو فیلم در این بخش حاضر است.

“ماها هاج” و “اران کالیرین” دو کارگردانی هستند که با فیلمهای “امور شخصی” و “ماورای کوهها و تپه ها” نمایندگان رژیم نامشروع صهیونیستی در بخش نوعی نگاه جشنواره کن هستند.

 *ریشه‌های سیاسی دخیل در انتخاب این دو فیلمساز

اگر همه چیز را برحسب اتفاق و تصادف بدانیم قطعا حضور “وارونگی” در کنار دو فیلم صهیونیستی در جشنواره ای چون کن که ثأثیرپذیری رسانه ای بالایی دارد و حتی دبیر بین‌الملل فجر-بدون ارائه سند- در توجیه کیفیت بالای جشنواره تحت امرش، “نه” گفتن یک فیلمساز روس به جشنواره کن را شاهد مثال می آورد می تواند امری کاملا اتفاقی باشد اما وقتی دقت می کنیم در این امر که هیچ کدام از نمایندگان رژیم صهیونیستی که برای حضور در این فستیوال انتخاب شده اند، چنان که باید فیلمسازان شناخته شده ای نیستند قطعا رگه های سیاسی این تصمیم را بیشتر درک خواهیم کرد.

“ماها هاج” و “اران کالیرین” دو نماینده رژیم صهیونیستی هیچ کدام درمنطقه فیلمسازان متعارفی نیستند. البته در این بین “اِران کالیرین” اندکی شناخته‌شده‌تر است؛ آن هم فقط به خاطر رونمایی فیلم دومش “تبادل”(2012) در جشنواره  ونیز.

جالب است که این کارگردان حدودا 9 سال قبل فیلمی ساخته بود به نام “ملاقات باند”(2007) که این فیلم به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی به اسکار معرفی شده اما بخاطر آن که بیشتر از نیمی از دیالوگهای آن انگلیسی بود، حائز شرکت در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شناخته نشد و بجایش فیلمی دیگر به نام “بیوفورت” به اسکار معرفی شد که البته این فیلم جزو 5 نامزد نهایی اسکار غیرانگلیسی زبان جای گرفت!

چرایی اینکه نماینده ای از ایران در بخشی قرار داده شده که دو فیلم صهیونیستی با دو کارگردان کم‌نام و نشان قرار دارند نمی تواند ریشه های سیاسی نداشته باشد. قطعا با رونمایی این فیلمها در “نوعی نگاه” کن و البته تقدیرهای اختتامیه بیشتر می توان در این باره سخن گفت.

نوشابه جشنواره کن برای رژیم صهیونیستی

بک لینک رنک 3

فانتزی

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان، میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد؛ وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه اعلام کرد صادرات تسلیحات این رژیم در سال 2015 به رقم پنج میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. اعلام خبر افزایش صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در حالی است که اقتصاد جهانی در سال 2015 با وضع نامناسبی روبرو بود.
 
در بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره آمده است قراردادهای امضا شده صادرات تسلیحات، شامل قراردادهای ارتقای هواپیماها و تعمیرات و نگهداری آنها، ارائه خدمات در حوزه الکترونیک، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات مخابراتی، سامانه های دفاع هوایی، ماهواره و سامانه های دریایی بود. بیشتر صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای آسیایی و اروپایی بود.
 
اعلام این موضوع در حالی است که صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2014  پنج میلیارد و 660 میلیون دلار بود.
 
رژیم صهیونیستی یکی از 10 صادر کننده بزرگ تسلیحات در جهان شمرده می شود . وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد به علت کاهش بهای نفت و نرخ های برابری ارز، سال 2015 برای صنایع دفاعی در جهان سال خوشایندی نبود. این وزارتخانه همچنین پیش بینی کرد صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2016 همچنان ادامه یابد.

 

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان، میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد؛ وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه اعلام کرد صادرات تسلیحات این رژیم در سال 2015 به رقم پنج میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. اعلام خبر افزایش صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در حالی است که اقتصاد جهانی در سال 2015 با وضع نامناسبی روبرو بود.
 
در بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره آمده است قراردادهای امضا شده صادرات تسلیحات، شامل قراردادهای ارتقای هواپیماها و تعمیرات و نگهداری آنها، ارائه خدمات در حوزه الکترونیک، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات مخابراتی، سامانه های دفاع هوایی، ماهواره و سامانه های دریایی بود. بیشتر صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای آسیایی و اروپایی بود.
 
اعلام این موضوع در حالی است که صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2014  پنج میلیارد و 660 میلیون دلار بود.
 
رژیم صهیونیستی یکی از 10 صادر کننده بزرگ تسلیحات در جهان شمرده می شود . وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد به علت کاهش بهای نفت و نرخ های برابری ارز، سال 2015 برای صنایع دفاعی در جهان سال خوشایندی نبود. این وزارتخانه همچنین پیش بینی کرد صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2016 همچنان ادامه یابد.

 

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

فروش بک لینک

دلایل تلاش ترکیه برای عادی‌سازی دوباره روابط با رژیم صهیونیستی

دلایل تلاش ترکیه برای عادی‌سازی دوباره روابط با رژیم صهیونیستی

گروه بین الملل جهان نیوز ـ داود اوغلو گفته است: نشست با مقام های اسرائیلی قبلا برگزار شده و امروز نیز این مذاکرات ادامه یافته است. اگر درخواست های ما با استقبال روبرو شود، آنگاه گام های بعدی مشخص خواهد شد و اطلاعات لازم در اختیار عموم قرار می گیرد.

یک مقام رژیم صهیونیستی نیز برگزاری این نشست را تایید کرده ولی اشاره ای به مکان برگزاری مذاکرات ننموده است. ظاهرا نشست های قبلی دو طرف نیز در شهر ژنو برگزار شده است.

این در حالی است که در ماه فوریه، ترکیه اعلام کرد که آنکارا و تل آویو در آستانه دستیابی به توافق قرار دارند.

روابط ترکیه و اسراییل  در سال 2010 میلادی پس از حمله نظامیان اسرائیلی به یک فروند کشتی ترکیه حامل کمکهای انسان دوستانه برای نوار غزه، تیره و تار شده است.

گرچه ترکیه قبلا مدعی بود که عذرخواهی رسمی اسراییل و رفع محاصره غزه پیش شرط عادی سازی روابط بین دو کشور است ولی به نظر می رسد که ترکیه عقب نشینی هایی در این باره داشته است.

اما ناظران بین اللملی معتقدند که ترکیه و اسراییل در طول این پنج سال همچنان به روابط اقتصادی و نظامی خود ادامه داده اند و در این زمینه کاهش و تعدیلی صورت نگرفته است. در طول این سالها همچنان اسراییل سومین شریک نظامی ترکیه بوده و گسترش روابط اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی و گاز ادامه داشته است. اسراییل و ترکیه به دنبال روابط دراز مدت اقتصادی هستند. ترکیه با خریداری گاز از اسراییل به دنبال چند مشتری شدن در حوزه گازی و فشار برای کاهش قیمت گاز به ایران و روسیه است. ضمن اینکه ترکیه در این پنج سال عملا اقدام خاص و قابل توجهی نیز درباره اسراییل انجام نداده است.

اما علاوه بر دلایل نظامی و اقتصادی، ترکیه برای عادی سازی روابط با اسراییل اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. چند روز قبل احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که وضعیت جدید سیل سرازیر شدن پناهندگان سوریه به اروپا و نقش آفرینی ترکیه یکبار دیگر نشان داد که ترکیه می تواند عضو اتحادیه اروپا بشود. مقامات ترکیه با عادی سازی روابط با اسرائیل یکبار دیگر تلاش می کنند که با چراغ سبز نشان دادن به استانداردهای مدنظر اتحادیه اروپا زمینه بیشتری برای عضویت خود در اتحادیه اروپا ایجاد کنند. بی شک یکی از استانداردهای اتحادیه اروپا برای ترکیه داشتن روابط مسالمت آمیز با اسراییل است.

از سوی دیگر تحولات منطقه ای نیز سبب شده که ترکیه و اسراییل بیش از پیش به هم نزدیکتر بشوند. ترکیه و اسراییل درباره سوریه و نفوذ منطقه ای ایران، اهداف و منافع مشترک دارند. عادی سازی روابط می تواند زمینه همکاری های بیشتری برای تحقق این اهداف مشترک باشد. در این بین از نقش آمریکا برای فشار به ترکیه برای عادی سازی روابط با اسراییل نباید گذشت. ضمن اینکه سرباز ترکیه سرباز ناتو محسوب می شود و ترکیه نمی تواند از یکی از اصلی ترین اهداف ناتو که حفاظت از اسراییل در خاورمیانه است، سرپیچی کند.

دلایل تلاش ترکیه برای عادی‌سازی دوباره روابط با رژیم صهیونیستی

گروه بین الملل جهان نیوز ـ داود اوغلو گفته است: نشست با مقام های اسرائیلی قبلا برگزار شده و امروز نیز این مذاکرات ادامه یافته است. اگر درخواست های ما با استقبال روبرو شود، آنگاه گام های بعدی مشخص خواهد شد و اطلاعات لازم در اختیار عموم قرار می گیرد.

یک مقام رژیم صهیونیستی نیز برگزاری این نشست را تایید کرده ولی اشاره ای به مکان برگزاری مذاکرات ننموده است. ظاهرا نشست های قبلی دو طرف نیز در شهر ژنو برگزار شده است.

این در حالی است که در ماه فوریه، ترکیه اعلام کرد که آنکارا و تل آویو در آستانه دستیابی به توافق قرار دارند.

روابط ترکیه و اسراییل  در سال 2010 میلادی پس از حمله نظامیان اسرائیلی به یک فروند کشتی ترکیه حامل کمکهای انسان دوستانه برای نوار غزه، تیره و تار شده است.

گرچه ترکیه قبلا مدعی بود که عذرخواهی رسمی اسراییل و رفع محاصره غزه پیش شرط عادی سازی روابط بین دو کشور است ولی به نظر می رسد که ترکیه عقب نشینی هایی در این باره داشته است.

اما ناظران بین اللملی معتقدند که ترکیه و اسراییل در طول این پنج سال همچنان به روابط اقتصادی و نظامی خود ادامه داده اند و در این زمینه کاهش و تعدیلی صورت نگرفته است. در طول این سالها همچنان اسراییل سومین شریک نظامی ترکیه بوده و گسترش روابط اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی و گاز ادامه داشته است. اسراییل و ترکیه به دنبال روابط دراز مدت اقتصادی هستند. ترکیه با خریداری گاز از اسراییل به دنبال چند مشتری شدن در حوزه گازی و فشار برای کاهش قیمت گاز به ایران و روسیه است. ضمن اینکه ترکیه در این پنج سال عملا اقدام خاص و قابل توجهی نیز درباره اسراییل انجام نداده است.

اما علاوه بر دلایل نظامی و اقتصادی، ترکیه برای عادی سازی روابط با اسراییل اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. چند روز قبل احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که وضعیت جدید سیل سرازیر شدن پناهندگان سوریه به اروپا و نقش آفرینی ترکیه یکبار دیگر نشان داد که ترکیه می تواند عضو اتحادیه اروپا بشود. مقامات ترکیه با عادی سازی روابط با اسرائیل یکبار دیگر تلاش می کنند که با چراغ سبز نشان دادن به استانداردهای مدنظر اتحادیه اروپا زمینه بیشتری برای عضویت خود در اتحادیه اروپا ایجاد کنند. بی شک یکی از استانداردهای اتحادیه اروپا برای ترکیه داشتن روابط مسالمت آمیز با اسراییل است.

از سوی دیگر تحولات منطقه ای نیز سبب شده که ترکیه و اسراییل بیش از پیش به هم نزدیکتر بشوند. ترکیه و اسراییل درباره سوریه و نفوذ منطقه ای ایران، اهداف و منافع مشترک دارند. عادی سازی روابط می تواند زمینه همکاری های بیشتری برای تحقق این اهداف مشترک باشد. در این بین از نقش آمریکا برای فشار به ترکیه برای عادی سازی روابط با اسراییل نباید گذشت. ضمن اینکه سرباز ترکیه سرباز ناتو محسوب می شود و ترکیه نمی تواند از یکی از اصلی ترین اهداف ناتو که حفاظت از اسراییل در خاورمیانه است، سرپیچی کند.

دلایل تلاش ترکیه برای عادی‌سازی دوباره روابط با رژیم صهیونیستی

خرید بک لینک

طرحی که رژیم صهیونیستی را خوشحال کرد

به گزارش جهان به نقل از شبکه خبری العالم، بعد از اینکه شورای همکاری خلیج فارس حزب الله را یک سازمان تروریستی اعلام کرد، حالتی از خوشحالی و شوق در دو سطح سیاسی و نظامی اسرائیل را فرا گرفته است.
 
بر اساس این گزارش، این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در درجه اول خدمتی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
 
گروه‌های اسرائیلی اعلام کردند که این موضع کشورهای خلیج فارس در تطابق کامل با موضع رژیم صهیونیستی قرار دارد. یکی از تحلیلگران اسرائیلی در این باره گفت که این اقدام کشورهای حوزه خلیج فارس گامی تکمیلی و آخرین گام برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و شورهای همکاری خلیج فارس است.
 
شورای همکاری خلیج فارس امروز در بیانیه‌ای، حزب‌الله، تمامی فرماندهان و گروه‌های وابسته به آن را جزء گروه‌های تروریستی اعلام کرد.

دانلود موزیک

موزیک جوان

الناز شاکردوست بعد از چهل روز رژیم گیاهخواری+عکس

الناز شاکردوست الناز شاکردوست بعد از چهل روز رژیم گیاهخواری+عکس

الناز شاکردوست با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

 


اگه یادتون باشه قرار بود چلّه بگیریم! کامنت هایتان را خواندم پیشنهادها و ایده هایتان بسیار خوب بود،بعضى ها تصمیم داشتند براى چهل روز تغییرى در زندگى روزمره شان دهند مثلاً روزى یک ساعت پیاده روى کنند ، بعضى ها گفتند چهل روز غیبت ممنوع، چندنفر از دوستان تصمیم گرفتند به مدت چهل روز یک هنر جدید بیاموزند یکى تصمیم داشت روزى ده لغت از زبانى جدید حفظ کند، دوستان دیگرى سر زدن به دنیاى مجازى را به روزى پانزده دقیقه نه بیشتر کاهش دادند عده زیادى رژیم گرفتند یکى در این چهل روز زیارت عاشورا خواند و دیگرى صبح هاى زود بیدار شد…

 

من چهل روز گیاه خوارى کردم و گوشت بدن حیوانات را نخوردم و بسیار احساس خوب و پاکى دارم بابت این چلّه نشینى و تصمیم دارم براى چلّه ى بعدى به مدت چهل شب شبى یک فیلم تاریخ سینما را به تماشا بنشینم.. دوستان عزیزم خوشحال میشم اگر از چلّه اى که گرفتید و نتیجه اش برایمان بنویسید و بایکدیگر انجام دادن یک کار خوب را به اشتراک بگذاریم درضمن اگر هنوز چلّه اى نگرفتید دیر نیست هرروز که از خواب بیدار میشویم شبیه یک معجزه و یک فرصت دوباره است براى زندگى و براى بهتر شدن! هیچ وقت براى شروع دیر نیست، خدا پشت و پناهتان باشد.

 

صفحه اجتماعی  الناز شاکردوست

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اخبار دنیای دیجیتال

شبکه خانگی

آشتی بین ترکیه و رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، روزنامه السفیر در گزارش تحلیلی خود به قلم موسی حلمی به تحولات اخیر در پرونده روابط بین ترکیه و رژیم اسرائیل و وجود نشانه‌های دوطرف برای عادی سازی روابط با یکدیگر پرداخته و نوشت: درپی اعلام نشست رسمی دیروز نمایندگان ترکیه و رژیم اسرائیل، آشتی بین دوطرف تحرک تازه یافت. همچنان مسئله رفع محاصره تحمیلی علیه نوار غزه  یکی از مهمترین مواجه پیش روی اعلام آشتی به شمار می‌رود که دولت آمریکا به شدت خواهان آن است. ناظران معتقدند که یکی از مهمترین نشانه‌های آشتی، میزبانی اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از گروه بزرگی از یهودیان بود. این امر درسایه اعلام‌های مکرر سران ترکیه و رژیم اسرائیل درخصوص جدی بودن تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط بین دوطرف صورت گرفت.
 
تماس‌های رسمی در ژنو بین ترکیه و رژیم اسرائیل روز گذشته از طریق دیدار یوسی چخنوفر فرستاده کابینه رژیم اسرائیل و یعقوب ننغل معاون رئیس شورای امنیت این رژیم با فریدون سینیرلولو معاون وزیر خارجه ترکیه از سرگرفته شد. این نشست درپی توافق درباره میزان پرداخت غرامت به قربانیان کشتی “مرمره” و سایر جنبه‌های حقوقی دیگر صورت گرفت.
 
مسئله رفع محاصره رژیم اسرائیل از نوار غزه و ماهیت نقش ترکیه در این منطقه همان مسئله‌ای است که اعلام نهایی آغاز اجرای روند عادی سازی روابط بین دوطرف را با مانع روبرو کرده است. همچنین خواسته متقابل کابینه رژییم اسرائیل در بستن دفاتر جنبش حماس در شهر آنکارا از موانع دیگر بر سر اعلام توافق برای آغاز عادی سازی روابط بین دوطرف به شمار می‌رود.
 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل به استقبال رئیس جمهور ترکیه از مالکولم هونلاین رئیس به اصطلاح “کنگره روسای سازمان‌های یهودی در آمریکا” را که در تلاش ها برای برقراری آشتی بین تل آویو و آنکارا تلاش می‌کند، واکنش نشان داد. هونلاین که دو روز پیش با رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه ملاقات کرد، از نزدیکترین افراد به نتانیاهو می باشد. نتانیاهو گفت که “مالکولم با بسیاری از سران (ترکیه) دیدار کرد و من از گفته‌هایی که از وی می‌شنوم خوشحال هستم. ما چشم انتظار عادی‌سازی روابط با همه همسایگان خود هستیم اما این همواره راهی دو سویه است”.
 
براساس آنچه در ترکیه منتشر شد، دیدار سران ترکیه با سران یهودی شامل سران آمریکایی چندین سازمان یهودی از جمله “کنگره روسا”، “انجمن ضد افترا”” و “ایپک” بود. این دیدار در قصر چانکیه در آنکارا مقر نخست وزیر برگزار شد و هونلاین مستقیم از تل آویو برای این دیدار وارد آنکارا شد.
 
به هر صورت، هونلاین با دفتر نتانیاهو و وزارت خارجه رژیم اسرائیل تماس گرفت و آنها را از دیدار با اردوغان آگاه کرد و روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: هولاند چند پیام به اردوغان و اوغلو رساند.
 
مطبوعات رژیم اسرائیل نظیر یدیعوت آحارنوت نوشتند: “کسی که بدنبال سیگنال‌های آشتی قریب‌الوقوع و عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه است، می‌تواند این امر را در استقبال سران ترکیه از هیئت یهودی – آمریکایی مشاهده کند. دیدار اردوغان با هیئت یهودی متشکل از 30 نفر از سران یهودی اقدامی نادر است. گزارش و تصاویری که کاخ ریاست جمهوری ترکیه از دیدار با سران یهود منتشر کرد، نوعی مهیا کردن افکار عمومی ترکیه برای آشتی با اسرائیل است”.
 
بعد از این دیدار، هونلاین گفت: “ما درباره موضوعات زیادی صحبت کردیم. درباره فرصت‌های برقراری آشتی بحث کردیم. اردوغان موضوعات مشخصی پیش ما مطرح کرد؛ از جمله مبارزه با تندروها و مبارزه با تروریسم و نقش ترکیه و ایران در منطقه. ما به عنوان نمایندگان سران یهودی – آمریکایی با آنها ملاقات کردیم. ما پیشتر با اسرائیل رایزنی کردیم. درست نیست که بگویم که ما پیام بردیم. ما درباره دغدغه‌های همه طرف‌ها از جمله اسرائیل بحث کردیم”.
 
روزنامه هاآرتص به نقل از یک مسئول آگاه رژیم اسرائیل نوشت: تقریبا به همه مفاد توافقنامه (آشتی) دست یافته شده است اما دو مسئله همچنان مورد اختلاف دوطرف است. مسئله نخست، درخواست ترکیه برای دستیابی به یک ورودی آزاد به نوار غزه از جمله امکان اجازه به کشتی‌های ترکیه برای دسترسی آزاد به نوار غزه است. رژیم اسرائیل آماده نیست که چنین اجازه‌ای بدهد؛ یا به خاطر تمایل برای تداوم محاصره دریایی منطقه غزه یا به علت مخالفت مصر با دخالت ترکیه در این منطقه.
 
دومین مسئله مورد اختلاف، درخصوص فعالیت‌های حماس در ترکیه است زیرا رژیم اسرائیل مدعی است که حماس مقر فرماندهی در آنکارا دارد که به جمع آوری پول و برنام‌ریزی برای اجرای عملیات ادامه می‌دهد. اسرائیل همچنین خواهان بستن دفاتر این جنبش وعدم اجازه به آن برای ایجاد فعالیت‌های نظامی است.
 
خبرنگار سیاسی سایت صهیونیستی “والا” گفت که درسایه خواسته‌های متضاد اسرائیل و ترکیه، این توافق (آشتی) باید حاوی امتیازدهی دوطرف درخصوص نوار غزه و حماس باشد.
 
در هر صورت، با وجود گذشتت پنج سال از یورش نیروهای رژیم اسرائیل به کشتی مرمره و همه تلاش‌های آمریکا، آشتی بین رژیم اسرائیل و ترکیه انجام نشده است. کمک‌های آمریکا در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تل آویو در سال 2013 میلادی به اوج خود رسید چرا که از نتانیاهو خواست تا با اردوغان برای عذرخواهی درخصوص کشتی مرمره تماس بگیرد و این علاوه بر تلاش‌هایی است که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا انجام می دهد.
 
شایان ذکر است که اسرائیل اخیرا از طریق ترکیه به حماس در غزه پیام‌هایی را فرستاد و در آن به این جنبش درباره حملات علیه خودش بویژه از طریق استفاده از تونل‌ها هشدار داد. برخی مطبوعات رژیم اسرائیل نوشتند که کابینه نتانیاهو به ترکیه گفت که اگر چنین حمله‌ای صورت گیرد، پاسخ تل آویو شدید خواهد بود. رژیم اسرائیل می‌خواهد با استفاده از عدم تمایل مسئولان ترکیه برای تشدید اوضاع، آنها را وادار کند که جنبش حماس را متقاعد کند که خودش را کنترل و مهار کند.

اخبار

گیم پلی استیشن