شماره مقدس استقلالی ها بر تن ستاره پرسپولیس+تصویر

شماره مقدس استقلالی ها بر تن ستاره پرسپولیس+تصویر

شماره مقدس استقلالی ها بر تن ستاره پرسپولیس+عکس

مهدی طارمی در تمرین تیم ملی شماره ۷ برتن می کند.

به گزارش کاپ، مهدی طارمی در تیم ملی حسابی به مرز آمادگی رسیده است. این بازیکن در این روزها و در تمرین تیم ملی با شماره ۷ دیده می شود.شماره ای که استقلالی ها علاقه خاصی به آن دارند.

طارمی در بازی های تیم ملی مانند دوران ابتدایی حضورش در پرسپولیس شماره ۱۷ برتن می کند.

مجید نامجو مطلق، علیرضا منصوریان و صد البته فرهاد مجیدی بازیکنانی بوده اند که شماره ۷ برتن کرده اند.

 

گ

شماره مقدس استقلالی ها بر تن ستاره پرسپولیس+تصویر

(image)

مهدی طارمی در تمرین تیم ملی شماره ۷ برتن می کند.

به گزارش کاپ، مهدی طارمی در تیم ملی حسابی به مرز آمادگی رسیده است. این بازیکن در این روزها و در تمرین تیم ملی با شماره ۷ دیده می شود.شماره ای که استقلالی ها علاقه خاصی به آن دارند.

طارمی در بازی های تیم ملی مانند دوران ابتدایی حضورش در پرسپولیس شماره ۱۷ برتن می کند.

مجید نامجو مطلق، علیرضا منصوریان و صد البته فرهاد مجیدی بازیکنانی بوده اند که شماره ۷ برتن کرده اند.

 

(image)