تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

به گزارش جهان به نقل از مهر، پايگاه اينترنتي «قاينار اينفو» جمهوري آذربايجان در گزارشي با اشاره به برگزاري نمايشگاه «شاه اسماعيل؛ سردار و حکمران»  در موزه تاريخ آکادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان، نوشت: اين نمايشگاه با الهام گرفتن از کتاب تاليف شده توسط راميز مهدي اف، رييس نهاد رياست جمهوري آذربايجان با عنوان «شاه اسماعيل صفوي: نماد سردار جنگي و حکمران» برگزار شده است.
 
راميز مهدي اف در اين اثر، شاه اسماعيل را به عنوان شاه آذربايجان معرفي کرده و در اين راه زحمات بزرگي متحمل شده است؟!
 
علیرغم اینکه در زمان صفویان قفقاز یا آران بخشی از ایران بوده و کشوری به نام آذربایجان وجود نداشته است، در منابع رسمی جمهوری آذرباجان صفویه حکومتی غیر ایرانی قلمداد می شود.
 
بر اساس این گزارش عاکف عليزاده، رييس آکادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان طي سخناني در این نمایشگاه گفت: «شاه اسماعيل به دولتمداري و هنر نظامي گري و فرهنگ آذربايجان ارمغان هاي بزرگي اعطاء کرده است».
 
علیرغم تلاش برای تحریف تاریخ ایران در این نمایشگاه، در پوستر این نمایشگاه، عکسي که نقاش معروف فلورانسي از شاه اسماعيل تصوير کرده و تا به امروز باقي مانده، تصويرگري شده است. در سمت راست اين تصوير شاه اسماعيل  کلمات Sophy PERS به معني حمکران ایران وجود دارد.
 
دست اندرکاران نمایشگاه اذعان کردند که فراموش کردند در پوستر مذکور، کلمات حکمران ایران  که به ایتالیایی نوشته شده بود را حذف کنند.
 
همین موضوع باعث واکنش تحریف گران تاریخ ایران در آذربایجان شده است بطوریکه دکتر واقف آبيشوف از محققان آکادمی علوم آذربایجان مدعی شده است: اگر چنين اتفاقي در مورد دولت صفوي و موسس آن روي داده است، اين کار، تحريف تاريخ است. اسناد موجود اين را نشان مي دهد که دولت صفوی  متعلق به آذربايجان بوده است و در اراضي آذربايجان ايجاد شده است؟! پاک کردن کلمه (ايران)  به زبان ايتاليايي (Sophy PERS) در عکس تاريخي شاه اسماعيل (صفوي) در پوستر اين نمايشگاه فراموش شده و در حرکتي رذالت آميز، شاه اسماعيل به عنوان شاه ايران معرفي شده است؟!
 
بر اساس گزارش قایناراینفو، اين مساله را (حذف نشدن کلمه حکمران ایران از تصوير شاه اسماعيل در پوستر نمايشگاه موزه تاريخ جمهوری آذربايجان) را  ديمس آلرلي، محقق مشهور ساکن ترکيه فاش کرده و خواستار موضع گيري در مورد اين مساله شده است.  
 
شایان ذکر است طی سالهای اخیر جمهوری آذربایجان در کنار ثبت میراث های ایرانی از جمله چوگان و تار به نام خود در یونسکو، در منابع رسمی و آموزشی خود تاریخ ایران را تحریف  کرده است که تاکنون واکنش مناسبی به آن انجام نشده است.

تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

به گزارش جهان به نقل از مهر، پايگاه اينترنتي «قاينار اينفو» جمهوري آذربايجان در گزارشي با اشاره به برگزاري نمايشگاه «شاه اسماعيل؛ سردار و حکمران»  در موزه تاريخ آکادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان، نوشت: اين نمايشگاه با الهام گرفتن از کتاب تاليف شده توسط راميز مهدي اف، رييس نهاد رياست جمهوري آذربايجان با عنوان «شاه اسماعيل صفوي: نماد سردار جنگي و حکمران» برگزار شده است.
 
راميز مهدي اف در اين اثر، شاه اسماعيل را به عنوان شاه آذربايجان معرفي کرده و در اين راه زحمات بزرگي متحمل شده است؟!
 
علیرغم اینکه در زمان صفویان قفقاز یا آران بخشی از ایران بوده و کشوری به نام آذربایجان وجود نداشته است، در منابع رسمی جمهوری آذرباجان صفویه حکومتی غیر ایرانی قلمداد می شود.
 
بر اساس این گزارش عاکف عليزاده، رييس آکادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان طي سخناني در این نمایشگاه گفت: «شاه اسماعيل به دولتمداري و هنر نظامي گري و فرهنگ آذربايجان ارمغان هاي بزرگي اعطاء کرده است».
 
علیرغم تلاش برای تحریف تاریخ ایران در این نمایشگاه، در پوستر این نمایشگاه، عکسي که نقاش معروف فلورانسي از شاه اسماعيل تصوير کرده و تا به امروز باقي مانده، تصويرگري شده است. در سمت راست اين تصوير شاه اسماعيل  کلمات Sophy PERS به معني حمکران ایران وجود دارد.
 
دست اندرکاران نمایشگاه اذعان کردند که فراموش کردند در پوستر مذکور، کلمات حکمران ایران  که به ایتالیایی نوشته شده بود را حذف کنند.
 
همین موضوع باعث واکنش تحریف گران تاریخ ایران در آذربایجان شده است بطوریکه دکتر واقف آبيشوف از محققان آکادمی علوم آذربایجان مدعی شده است: اگر چنين اتفاقي در مورد دولت صفوي و موسس آن روي داده است، اين کار، تحريف تاريخ است. اسناد موجود اين را نشان مي دهد که دولت صفوی  متعلق به آذربايجان بوده است و در اراضي آذربايجان ايجاد شده است؟! پاک کردن کلمه (ايران)  به زبان ايتاليايي (Sophy PERS) در عکس تاريخي شاه اسماعيل (صفوي) در پوستر اين نمايشگاه فراموش شده و در حرکتي رذالت آميز، شاه اسماعيل به عنوان شاه ايران معرفي شده است؟!
 
بر اساس گزارش قایناراینفو، اين مساله را (حذف نشدن کلمه حکمران ایران از تصوير شاه اسماعيل در پوستر نمايشگاه موزه تاريخ جمهوری آذربايجان) را  ديمس آلرلي، محقق مشهور ساکن ترکيه فاش کرده و خواستار موضع گيري در مورد اين مساله شده است.  
 
شایان ذکر است طی سالهای اخیر جمهوری آذربایجان در کنار ثبت میراث های ایرانی از جمله چوگان و تار به نام خود در یونسکو، در منابع رسمی و آموزشی خود تاریخ ایران را تحریف  کرده است که تاکنون واکنش مناسبی به آن انجام نشده است.

تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

بک لینک رنک 4

تلگرام