بی‌رحمی تانک‌اسرائیل به زن بی‌دفاع فلسطینی

بی‌رحمی تانک‌اسرائیل به زن بی‌دفاع فلسطینی

به گزارش جهان به نقل از العالم، پزشکان محلی در خان‌یونس اعلام کردند که یک زن فلسطینی بر اثر شلیک یک تانک اسرائیلی شهید و زن دیگری نیز زخمی شده است.

رژیم اسرائیل به دنبال این حادثه اعلام کرد که شلیک تانک در پاسخ به موشک پرانی گروه های فلسطینی بوده است.

این درگیری پس از آن روی داده است که اسرائیل اعلام کرد تونل جدیدی در عمق 30 متری زمین کشف کرده که از غزه به داخل اسرائیل راه داشته است.

واکنش حماس

به دنبال جنایت جدید اسراییل و شهادت زن فلسطینی با شلیک تانک این رژیم، حماس اعلام کرد که جنایتگری جدید و حملات اسرائیل در نوار غزه را “تحمل نخواهد کرد”.

در جنگ خونین سال ۲۰۱۴و حملات همه جانبه رژیم اسراییل از زمین و هوا به غزه که ۵۰ روز به طول کشید، دست کم 2 هزار و 250 فلسطینی که بیشتر آنان را زنان و کودکان وغیر نظامیان تشکیل می دادند، به شهادت رسیدند اما به دنبال مقاومت همه جانبه گروه های فلسطینی، رژیم اسراییل نتوانست به اهداف اولیه خود که اعلام کرده غزه را تصرف خواهد کرد، دست یابد.

 

بی‌رحمی تانک‌اسرائیل به زن بی‌دفاع فلسطینی

به گزارش جهان به نقل از العالم، پزشکان محلی در خان‌یونس اعلام کردند که یک زن فلسطینی بر اثر شلیک یک تانک اسرائیلی شهید و زن دیگری نیز زخمی شده است.

رژیم اسرائیل به دنبال این حادثه اعلام کرد که شلیک تانک در پاسخ به موشک پرانی گروه های فلسطینی بوده است.

این درگیری پس از آن روی داده است که اسرائیل اعلام کرد تونل جدیدی در عمق 30 متری زمین کشف کرده که از غزه به داخل اسرائیل راه داشته است.

واکنش حماس

به دنبال جنایت جدید اسراییل و شهادت زن فلسطینی با شلیک تانک این رژیم، حماس اعلام کرد که جنایتگری جدید و حملات اسرائیل در نوار غزه را “تحمل نخواهد کرد”.

در جنگ خونین سال ۲۰۱۴و حملات همه جانبه رژیم اسراییل از زمین و هوا به غزه که ۵۰ روز به طول کشید، دست کم 2 هزار و 250 فلسطینی که بیشتر آنان را زنان و کودکان وغیر نظامیان تشکیل می دادند، به شهادت رسیدند اما به دنبال مقاومت همه جانبه گروه های فلسطینی، رژیم اسراییل نتوانست به اهداف اولیه خود که اعلام کرده غزه را تصرف خواهد کرد، دست یابد.

 

بی‌رحمی تانک‌اسرائیل به زن بی‌دفاع فلسطینی

فروش بک لینک

استخدام