وضعیت بیمارستان‌سازی خارجی‌ها در ایران

وضعیت بیمارستان‌سازی خارجی‌ها در ایران

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، در خصوص علت فوت بهیار زاهدانی، اظهار داشت: این بهیار بعد از ۶ روز مرخصی در محل کار حاضر شده بود و آن طور که در برخی رسانه‌ها عنوان شده است و به هیچ عنوان مرگ او ناشی از خستگی کار نبوده است.

وی با اعلام اینکه بخش سوختگی بیمارستان محل فوت این بهیار، تنها یک بیمار داشته است، گفت: ما علت فوت این بهیار را می‌دانیم اما مجاز نمی‌بینم که علت آن را عنوان کنم.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شد و در مورد آخرین وضعیت تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۵، اظهار داشت: مجموعه شورای عالی بیمه و دولت مکلف هستند تعرفه‌ها را قبل از سال و با قیمت واقعی تعیین کنند. بر همین اساس از آبان ماه سال گذشته وزارت بهداشت نامه‌نگاری‌های خودش را در این ارتباط شروع کرد.

حریرچی با اعلام اینکه پیشنهادات و سناریوهای متعددی را با توجه به منابع موجود به بیمه‌ها ارائه داده‌ایم، در مورد میزان افزایش تعرفه‌های سال ۹۵، اظهار داشت: فعلا نمی‌توان درصدها را اعلام کرد.

وی در ادامه به موضوع زوج‌های نابارور اشاره کرد و گفت: بیمه‌ها حمایت زیادی از زو‌ج‌های نابارور انجام نمی‌دهند اما وزارت بهداشت با توجه به منابعی که دارد، برنامه‌های وسیعی برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر در دستور کار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز جدید درمان ناباروری است.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تجمیع بیمه‌ها نیز گفت: تجمیع بیمه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و بر همین اساس وزارت بهداشت پیشنهادهای مختلفی را ارائه داده که امیدواریم خیلی زود به نتیجه برسد.

حریرچی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سلامت به کجا رسیده است؟ اظهار داشت: بیمارستان‌سازی یک پروسه طولانی مدت است و از همین رو از  سرعت کار به صورت نسبی راضی هستیم اما هنوز هیچ زمینی برای احداث این بیمارستان تحویل داده نشده و یا هیچ قراردادی نهایی نشده است.

وی در عین حال از آمادگی کشورهای اروپایی و آسیای شرقی و همچنین اختصاص پول از سوی بعضی دولت‌ها برای حوزه سلامت کشورمان خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه به موضوع مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: تا آخر اسفند ۹۴ بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان اسناد به بیمه‌ها ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۴۵۲۴ میلیارد تومان آن از سوی بیمه‌ها پرداخت شده است.

حریرچی با اعلام اینکه ۴۵۳۳ میلیارد تومان از اسناد مطالبات بیمارستان‌ها مربوط به بیمه تامین اجتماعی است، گفت: بیمه تامین اجتماعی از این مقدار مطالبات ۲۶۴۹ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

وی همچنین به سهم بیمه سلامت از پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۵۴۲۴ میلیارد تومان سند ارسالی به بیمه سلامت، تنها ۱۵۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وضعیت بیمارستان‌سازی خارجی‌ها در ایران

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، در خصوص علت فوت بهیار زاهدانی، اظهار داشت: این بهیار بعد از ۶ روز مرخصی در محل کار حاضر شده بود و آن طور که در برخی رسانه‌ها عنوان شده است و به هیچ عنوان مرگ او ناشی از خستگی کار نبوده است.

وی با اعلام اینکه بخش سوختگی بیمارستان محل فوت این بهیار، تنها یک بیمار داشته است، گفت: ما علت فوت این بهیار را می‌دانیم اما مجاز نمی‌بینم که علت آن را عنوان کنم.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شد و در مورد آخرین وضعیت تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۵، اظهار داشت: مجموعه شورای عالی بیمه و دولت مکلف هستند تعرفه‌ها را قبل از سال و با قیمت واقعی تعیین کنند. بر همین اساس از آبان ماه سال گذشته وزارت بهداشت نامه‌نگاری‌های خودش را در این ارتباط شروع کرد.

حریرچی با اعلام اینکه پیشنهادات و سناریوهای متعددی را با توجه به منابع موجود به بیمه‌ها ارائه داده‌ایم، در مورد میزان افزایش تعرفه‌های سال ۹۵، اظهار داشت: فعلا نمی‌توان درصدها را اعلام کرد.

وی در ادامه به موضوع زوج‌های نابارور اشاره کرد و گفت: بیمه‌ها حمایت زیادی از زو‌ج‌های نابارور انجام نمی‌دهند اما وزارت بهداشت با توجه به منابعی که دارد، برنامه‌های وسیعی برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر در دستور کار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز جدید درمان ناباروری است.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تجمیع بیمه‌ها نیز گفت: تجمیع بیمه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و بر همین اساس وزارت بهداشت پیشنهادهای مختلفی را ارائه داده که امیدواریم خیلی زود به نتیجه برسد.

حریرچی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سلامت به کجا رسیده است؟ اظهار داشت: بیمارستان‌سازی یک پروسه طولانی مدت است و از همین رو از  سرعت کار به صورت نسبی راضی هستیم اما هنوز هیچ زمینی برای احداث این بیمارستان تحویل داده نشده و یا هیچ قراردادی نهایی نشده است.

وی در عین حال از آمادگی کشورهای اروپایی و آسیای شرقی و همچنین اختصاص پول از سوی بعضی دولت‌ها برای حوزه سلامت کشورمان خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه به موضوع مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: تا آخر اسفند ۹۴ بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان اسناد به بیمه‌ها ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۴۵۲۴ میلیارد تومان آن از سوی بیمه‌ها پرداخت شده است.

حریرچی با اعلام اینکه ۴۵۳۳ میلیارد تومان از اسناد مطالبات بیمارستان‌ها مربوط به بیمه تامین اجتماعی است، گفت: بیمه تامین اجتماعی از این مقدار مطالبات ۲۶۴۹ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

وی همچنین به سهم بیمه سلامت از پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۵۴۲۴ میلیارد تومان سند ارسالی به بیمه سلامت، تنها ۱۵۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وضعیت بیمارستان‌سازی خارجی‌ها در ایران

خرید بک لینک