بیمارستانهای‌خصوصی‌پیشتاز حذف‌زیرمیزی

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمد آقاجانی در نشست خبری در رابطه با موضوع زیرمیزی گرفتن پزشکان اظهارداشت: با صراحت می‌گویم زیر میزی در 570 بیمارستان وزارت بهداشت در سال 94 نداشته‌ایم و این موضوع دائماً در حال رصد است و اگر حتی یک مورد باشد بلافاصله برخورد قانونی می‌کنیم.

وی افزود: آمار زیرمیزی گرفتن در بخش خصوصی فوق‌العاده کاهش یافته و در استان‌های سراسر کشور غیر از تهران این تخلف خیلی محسوس و در تهران به صورت محسوس کاهش یافته است ولی هنوز تا نقطه ایده‌آل فاصله داریم.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه برداشتن زیرمیزی همچون عمل یک جراحی بزرگ بود، گفت: اگر 2 سال پیش این موضوع مطرح می‌شد به عنوان یک افسانه و آرزو از آن یاد می‌شد ولی خوشبختانه امروزه در بخش دولتی میزان زیرمیزی گرفتن پزشکان نزدیک به صفر است.

آقاجانی ادامه داد: در رابطه با بازار غیر رسمی دریافتی پزشکان روش‌های مختلفی برای محاسبه وجود دارد و می‌دانید که این مسئله جایی ثبت نمی‌شود چرا که اسناد مالی نداشته و نیاز به تخمین دارد.

وی ادامه داد: بارها ارقام اعلام شده و بخش قابل توجهی از نظام سلامت را پیشتر به خود اختصاص داده بود.

معاون درمان وزیر بهداشت عنوان کرد: در مطالعه‌ای که در شورای معاونین وزارت بهداشت اعلام شده در 570 بیمارستان وزارت بهداشت حتی یک مورد شکایت مبنی بر زیرمیزی گرفتن مطرح نشده است و در بخش خصوصی این مسئله کاهش یافته است.

آقاجانی در ادامه در مورد اینکه برخی طرح تحول سلامت را حرکت پوپولیستی می‌دانند و معتقدند مردم به دلیل جهل رضایت به این طرح داده‌اند گفت: جراحی قلب باز اقدامی فوق‌العاده تخصصی و پر هزینه به شمار می‌رود که قبل از اجرای طرح تحول در بیمارستان 4.5 میلیون تومان در صندوق از مردم پول دریافت می‌شد ولی اکنون این رقم به 450 هزار تومان رسیده است یعنی 10 درصد کمتر شده لذا مردم این را لمس کرده و از اجرای طرح رضایت دارند.

وی افزود: رضایت 86 درصدی مردم از اجرای طرح تحول از سر اطلاع است و مربوط به بیش از 8 میلیون بیماری بوده که مراجعه بوده و این مسئله به صورت محسوس در ارتباط بوده‌اند.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: با اشاره به طرح تحول، حدود 10 هزار وسیله سنگین و متوسط پزشکی راه اندازی شده و بیمارستان‌های مخروبه و تخت های شکسته نوسازی و بهسازی شده‌اند.

آقاجانی با بیان اینکه 40 هزار تخت خواب کاملاً نوسازی شده‌اند، گفت: همچنین حضور پزشکان متخصص تمام وقت شده و آرزوهای نظام سلامت به طور کامل در حال تحقق است.

وی اضافه کرد: 100 درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های وزارت بهداشت حداقل یک بار برای گرفتن دارو یا تجهیزات باید به خارج از بیمارستان مراجعه می‌کردند ولی خوشبختانه اکنون این مسئله به طور کامل رفع شده است.

world press news

سپهر نیوز