طارمی و سیگنال هایی که بوی بازگشت می دهد؛ کسی در پرسپولیس منتظر آقای گل است؟

طارمی و سیگنال هایی که بوی بازگشت می دهد؛ کسی در پرسپولیس منتظر آقای گل است؟

چند روز پیش در شبکه های اجتماعی یک خبر عجیب نقل شد؛ اینکه ممکن است رضاییان و طارمی خیلی زود به تیم سابق خود برگردند.

 

طی یکی دو روز اخیر نیز اتفاقاتی رخ داده که بسیار مشکوک است. طارمی و رضاییان در مراسم های خودمانی مثل جشن تولد بازیکن ریزه اسپور دیده نشده اند. فردی که خیلی به این دو نزدیک است و در ترکیه نیز همراهشان بود مطلبی منتشر کرد و نوشت که تلاش می کند طارمی را برگرداند تا ثابت کند باعث جدایی اش نبوده و البته مطلبش را خیلی زود حذف کرد.

 

رامین رضاییان مطلبی نوشت و به هواداران پرسپولیس مژده داد که به زودی اتفاق خوبی رخ می دهد و البته او هم خیلی زود مطلبش را پاک کرد.

 

حالا هم خبر رسیده که طارمی پیج تیم ریزاسپور در را که چند روز پیش فالو کرده بود، آنفالو کرده است!

 

کنار هم قراردادن این اتفاقات و تعلل باشگاه در جذب مهاجم جدید باعث شده خیلی ها منتظر شنیدن خبر بازگشت طارمی باشند، البته باید دید حتی اگر او از ریزاسپور جدا شود کسی در پرسپولیس منتظرش هست یا نه!

طارمی و سیگنال هایی که بوی بازگشت می دهد؛ کسی در پرسپولیس منتظر آقای گل است؟

چند روز پیش در شبکه های اجتماعی یک خبر عجیب نقل شد؛ اینکه ممکن است رضاییان و طارمی خیلی زود به تیم سابق خود برگردند.

 

طی یکی دو روز اخیر نیز اتفاقاتی رخ داده که بسیار مشکوک است. طارمی و رضاییان در مراسم های خودمانی مثل جشن تولد بازیکن ریزه اسپور دیده نشده اند. فردی که خیلی به این دو نزدیک است و در ترکیه نیز همراهشان بود مطلبی منتشر کرد و نوشت که تلاش می کند طارمی را برگرداند تا ثابت کند باعث جدایی اش نبوده و البته مطلبش را خیلی زود حذف کرد.

 

رامین رضاییان مطلبی نوشت و به هواداران پرسپولیس مژده داد که به زودی اتفاق خوبی رخ می دهد و البته او هم خیلی زود مطلبش را پاک کرد.

 

حالا هم خبر رسیده که طارمی پیج تیم ریزاسپور در را که چند روز پیش فالو کرده بود، آنفالو کرده است!

 

کنار هم قراردادن این اتفاقات و تعلل باشگاه در جذب مهاجم جدید باعث شده خیلی ها منتظر شنیدن خبر بازگشت طارمی باشند، البته باید دید حتی اگر او از ریزاسپور جدا شود کسی در پرسپولیس منتظرش هست یا نه!