خوش‌گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

خوش‌گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

مهدی طارمی به دور از حواشی راجع به ماندن یا رفتنش از پرسپولیس در زادگاه خود استراحت می کند.
گویا مهاجم جوان پرسپولیس که راضی به ماندن در این تیم نیست این روزها در بوشهر به سر می برد و در حال تفریح کردن است.

 

 

خوش‌گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

مهدی طارمی به دور از حواشی راجع به ماندن یا رفتنش از پرسپولیس در زادگاه خود استراحت می کند.
گویا مهاجم جوان پرسپولیس که راضی به ماندن در این تیم نیست این روزها در بوشهر به سر می برد و در حال تفریح کردن است.

 

(image)