بزرگترین عیب بودجه‌نویسی کشور چیست؟

بزرگترین عیب بودجه‌نویسی کشور چیست؟

به گزارش جهان،‌ مرتضی صفاری نطنزی منتخب مردم نطنز در مجلس دهم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اولویت‌های مجلس دهم، گفت:  همانطور که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی خود به اقدام و عمل در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند اولویت اول مجلس باید مباحث اقتصادی، رفع موانع و مشکلات اقتصادی همچنین پیگیری اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با بیان اینکه اکنون در بحث مسکن، صنعت، تولید داخلی با مشکل رکود روبه‌رو هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر انقلاب بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند‌، نیاز است تا مجلس با مورد توجه قراردادن این موضوع در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارد.

منتخب مردم نطنز و قمصر درمجلس دهم، با اشاره به موضوع سیاست خارجی، افزود: سیاست خارجی کشور باید در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کند که در همین راستا باید به مباحث  سیاست خارجی  به صورت جدی توجه شود.

صفاری نطنزی با بیان اینکه در شیوه بودجه نویسی کشور نیز باید تغییراتی ایجاد شود، افزود: 80درصد بودجه کشور جاری است و تولید محور نیست.

وی با بیان اینکه از واردات محوری به سمت صادرات محوری حرکت‌ کنیم، گفت: یکی از مزیت‌های صادرات محوری ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم است.

منتخب مردم نطنز و قمصر در مجلس دهم، با بیان اینکه در قوانین بانکی نیز باید تغییراتی انجام شود، گفت: نرخ بهره‌ها و نقدینگی در جهت تولید محوری نیست که در این راستا باید قوانین و نظام بانکی اصلاح شود.

بزرگترین عیب بودجه‌نویسی کشور چیست؟

به گزارش جهان،‌ مرتضی صفاری نطنزی منتخب مردم نطنز در مجلس دهم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اولویت‌های مجلس دهم، گفت:  همانطور که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی خود به اقدام و عمل در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند اولویت اول مجلس باید مباحث اقتصادی، رفع موانع و مشکلات اقتصادی همچنین پیگیری اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با بیان اینکه اکنون در بحث مسکن، صنعت، تولید داخلی با مشکل رکود روبه‌رو هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر انقلاب بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند‌، نیاز است تا مجلس با مورد توجه قراردادن این موضوع در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارد.

منتخب مردم نطنز و قمصر درمجلس دهم، با اشاره به موضوع سیاست خارجی، افزود: سیاست خارجی کشور باید در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کند که در همین راستا باید به مباحث  سیاست خارجی  به صورت جدی توجه شود.

صفاری نطنزی با بیان اینکه در شیوه بودجه نویسی کشور نیز باید تغییراتی ایجاد شود، افزود: 80درصد بودجه کشور جاری است و تولید محور نیست.

وی با بیان اینکه از واردات محوری به سمت صادرات محوری حرکت‌ کنیم، گفت: یکی از مزیت‌های صادرات محوری ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم است.

منتخب مردم نطنز و قمصر در مجلس دهم، با بیان اینکه در قوانین بانکی نیز باید تغییراتی انجام شود، گفت: نرخ بهره‌ها و نقدینگی در جهت تولید محوری نیست که در این راستا باید قوانین و نظام بانکی اصلاح شود.

بزرگترین عیب بودجه‌نویسی کشور چیست؟

بک لینک رنک 3

پرس نیوز