یک خانم برای استقلالی ها دام پهن کرده بود+تصویر

یک خانم برای استقلالی ها دام پهن کرده بود+تصویر

بانک ورزش – ظاهرا برای استقلالی ها دام پهن کرده بودندو آن هوادار خانم که تصویرش در کنار استقلالی ها منتشر شده، پول گرفته بود. حالا اینکه چرا استقلالی های با تجربه در این دام افتاده اند بماند.

 

یک خانم برای استقلالی ها دام پهن کرده بود+تصویر

بانک ورزش – ظاهرا برای استقلالی ها دام پهن کرده بودندو آن هوادار خانم که تصویرش در کنار استقلالی ها منتشر شده، پول گرفته بود. حالا اینکه چرا استقلالی های با تجربه در این دام افتاده اند بماند.

(image)