بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد

بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد

به گزارش سایپا نیوز، در بازدید مهندس وحیدزاده و مدیران سایپایدک از این مرکز که با اهدای گل به مددجویان و احوالپرسی صمیمانه با آنها همراه بود، مهناز اوجانی مدیر مجتمع خدمات بهزیستی وردآورد طی توضیحاتی درخصوص فعالیت این مجتمع اظهار کرد: اینجا تنها مرکز دخترانه دولتی تهران است که ۲۵۰۰ پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد ۲۸۰ نفر به طور شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

وحیدزاده نیز پس از این بازدید در سخنانی اظهار داشت:  اینجا زحمات مربیان با  کار اعتقادی گره خورده است.

مدیر عامل سایپایدک ادامه داد: باید به منظور قدردانی از برخورداری از نعمت سلامتی، به افراد کم توان کمک کنیم و این وظیفه اعتقادی، اسلامی و انسانی ماست.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان به بهترین شکل ممکن، گفت: مربیانی که در این مرکز کار می‌کنند به معنای واقعی ایثارگر هستند.

مهندس وحیدزاده همچنین آمادگی سایپایدک را برای کمک به مرکز بهزیستی وردآورد جهت تدوین برنامه‌های یکساله و پنج ساله برای توسعه و درآمدزایی این مرکز، اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از کمک به دیگران و رفع نیاز آنها وجود ندارد، تاکید کرد: قطعا منابع و بودجه دولتی برای رفع تمام نیاز مراکز بهزیستی کافی نیست و باید برای جذب منابع غیر دولتی و اشخاص خیر برنامه‌ریزی منسجمی داشت.

بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد

به گزارش سایپا نیوز، در بازدید مهندس وحیدزاده و مدیران سایپایدک از این مرکز که با اهدای گل به مددجویان و احوالپرسی صمیمانه با آنها همراه بود، مهناز اوجانی مدیر مجتمع خدمات بهزیستی وردآورد طی توضیحاتی درخصوص فعالیت این مجتمع اظهار کرد: اینجا تنها مرکز دخترانه دولتی تهران است که ۲۵۰۰ پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد ۲۸۰ نفر به طور شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

وحیدزاده نیز پس از این بازدید در سخنانی اظهار داشت:  اینجا زحمات مربیان با  کار اعتقادی گره خورده است.

مدیر عامل سایپایدک ادامه داد: باید به منظور قدردانی از برخورداری از نعمت سلامتی، به افراد کم توان کمک کنیم و این وظیفه اعتقادی، اسلامی و انسانی ماست.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان به بهترین شکل ممکن، گفت: مربیانی که در این مرکز کار می‌کنند به معنای واقعی ایثارگر هستند.

مهندس وحیدزاده همچنین آمادگی سایپایدک را برای کمک به مرکز بهزیستی وردآورد جهت تدوین برنامه‌های یکساله و پنج ساله برای توسعه و درآمدزایی این مرکز، اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از کمک به دیگران و رفع نیاز آنها وجود ندارد، تاکید کرد: قطعا منابع و بودجه دولتی برای رفع تمام نیاز مراکز بهزیستی کافی نیست و باید برای جذب منابع غیر دولتی و اشخاص خیر برنامه‌ریزی منسجمی داشت.