هواي بهاري به مازندران برمي گردد

هواي بهاري به مازندران برمي گردد

به گزارش جهان،احمد اسدي روز پنج شنبه در گفت وگو با ايرنا، با تشريح وضعيت جوي استان در روزهاي آينده، افزود: به دليل شكل گيري جريان سونامي، مازندران در چند روز آينده جريان ناپايداري خواهد داشت و با كاهش پنج تا 10 درجه اي دماي مازندران، هواي بهاري به استان برمي گردد.
وي ادامه داد: از فردا جمعه تا دوشنبه 13 ارديبهشت، با شكل گيري جريانات خنك و مرطوب شمالي و عبور متناوب امواج كم و بيش ناپايدار تراز مياني، شاهد آسماني نيمه ابري تا ابري به تناوب همراه با وزش باد ، رگبار فراوان، كاهش دما و رعد و برق در سطح استان خواهيم بود.
به گفته اسدي، درياي خزر نيز به همين دليل از فردا با افزايش موج همراه خواهد بود.
اين در حاليست كه براساس گزارش هواشناسي مازندران، دماي هوا در شهر ساري روز سه شنبه نسبت به دوره آماري 15 سال قبل در ارديبهشت ماه بي سابقه و ميانگين دماي آن بين 31 تا 40 درجه سانتي گراد بود.
همچنين در همين مدت شهرستان قائمشهر، بابلسر و آمل نيز با 37 تا 38 درجه سانتيگراد گرما، سابقه 30 سال قبل خود را در ارديبهشت ماه تكرار كردند.
اسدي با بيان اينكه روند كاهشي دما از روز گذشته – چهارشنبه – در استان شروع شده است، تصريح كرد: اين روند كاهشي دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
استان مازندران در منطقه معتدل خزري قرار دارد كه ميانگين بارش ها در اين استان 730 ميلمتر در سال است.
بهار فصل كشت و كار و شاليكاري در مازندران است و هواي گرم چند روز گذشته موجب كم آبي شاليزارهاي تازه نشا شده و آماده براي نشا شد؛ طوري كه برخي كشاورزان از همين آغاز كشت و كار، پمپ هاي آب را براي آبياري زمين روشن كردند.

هواي بهاري به مازندران برمي گردد

به گزارش جهان،احمد اسدي روز پنج شنبه در گفت وگو با ايرنا، با تشريح وضعيت جوي استان در روزهاي آينده، افزود: به دليل شكل گيري جريان سونامي، مازندران در چند روز آينده جريان ناپايداري خواهد داشت و با كاهش پنج تا 10 درجه اي دماي مازندران، هواي بهاري به استان برمي گردد.
وي ادامه داد: از فردا جمعه تا دوشنبه 13 ارديبهشت، با شكل گيري جريانات خنك و مرطوب شمالي و عبور متناوب امواج كم و بيش ناپايدار تراز مياني، شاهد آسماني نيمه ابري تا ابري به تناوب همراه با وزش باد ، رگبار فراوان، كاهش دما و رعد و برق در سطح استان خواهيم بود.
به گفته اسدي، درياي خزر نيز به همين دليل از فردا با افزايش موج همراه خواهد بود.
اين در حاليست كه براساس گزارش هواشناسي مازندران، دماي هوا در شهر ساري روز سه شنبه نسبت به دوره آماري 15 سال قبل در ارديبهشت ماه بي سابقه و ميانگين دماي آن بين 31 تا 40 درجه سانتي گراد بود.
همچنين در همين مدت شهرستان قائمشهر، بابلسر و آمل نيز با 37 تا 38 درجه سانتيگراد گرما، سابقه 30 سال قبل خود را در ارديبهشت ماه تكرار كردند.
اسدي با بيان اينكه روند كاهشي دما از روز گذشته – چهارشنبه – در استان شروع شده است، تصريح كرد: اين روند كاهشي دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
استان مازندران در منطقه معتدل خزري قرار دارد كه ميانگين بارش ها در اين استان 730 ميلمتر در سال است.
بهار فصل كشت و كار و شاليكاري در مازندران است و هواي گرم چند روز گذشته موجب كم آبي شاليزارهاي تازه نشا شده و آماده براي نشا شد؛ طوري كه برخي كشاورزان از همين آغاز كشت و كار، پمپ هاي آب را براي آبياري زمين روشن كردند.

هواي بهاري به مازندران برمي گردد

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی