پرسپولیسی‌ها بنویسید: طارمی را می‌بخشید؟

پرسپولیسی‌ها بنویسید: طارمی را می‌بخشید؟

آی اسپورت – روزهای پایانی لیگ پانزدهم، خبر شروع مذاکرات طارمی و پرسپولیس منتشر شد. فروردین ماه دو طرف بر سر قراردادی جدید به توافق رسیدند و قرار شد امضای نهایی، به پایان فصل موکول شود. طارمی آخر فصل گفت در پرسپولیس نمی‌ماند، با اسپانیا و ایتالیا و یونان مذاکره کرد، بر اساس وعده هدایتی دوباره به ایران برگشت و پرسپولیسی شد، پرسپولیس را دور زد و با ریزه اسپور قرارداد بست و امروز، بر اساس خبر سایت باشگاه پرسپولیس دوباره سرخپوش شده است. جالب اینکه قرارداد فصل آینده طارمی، همان قراردادی است که دو طرف فروردین ماه بر سر آن به توافق رسیدند.

طارمی فروردین که با پرسپولیس مذاکره می‌کرد، محبوب‌ترین بازیکن باشگاه بود اما این محبوبیت در چرخش‌ها و مذاکره‌های او با تیم‌های مختلف، به یک دلخوری بزرگ تبدیل شد. طارمی امروز، جایگاه چند ماه قبل را ندارد و حتی بسیاری از هواداران پرسپولیس از بازگشت او خوشحال نیستند.

با بازگشت طارمی به پرسپولیس، حاضرید او را ببخشید؟ از اقدام باشگاه برای بازگرداندن طارمی استقبال می‌کنید یا ترجیح می‌دادید او بعد از رفتن، برای همیشه از پرسپولیس برود؟

پرسپولیسی‌ها بنویسید: طارمی را می‌بخشید؟

(image)
آی اسپورت – روزهای پایانی لیگ پانزدهم، خبر شروع مذاکرات طارمی و پرسپولیس منتشر شد. فروردین ماه دو طرف بر سر قراردادی جدید به توافق رسیدند و قرار شد امضای نهایی، به پایان فصل موکول شود. طارمی آخر فصل گفت در پرسپولیس نمی‌ماند، با اسپانیا و ایتالیا و یونان مذاکره کرد، بر اساس وعده هدایتی دوباره به ایران برگشت و پرسپولیسی شد، پرسپولیس را دور زد و با ریزه اسپور قرارداد بست و امروز، بر اساس خبر سایت باشگاه پرسپولیس دوباره سرخپوش شده است. جالب اینکه قرارداد فصل آینده طارمی، همان قراردادی است که دو طرف فروردین ماه بر سر آن به توافق رسیدند.

طارمی فروردین که با پرسپولیس مذاکره می‌کرد، محبوب‌ترین بازیکن باشگاه بود اما این محبوبیت در چرخش‌ها و مذاکره‌های او با تیم‌های مختلف، به یک دلخوری بزرگ تبدیل شد. طارمی امروز، جایگاه چند ماه قبل را ندارد و حتی بسیاری از هواداران پرسپولیس از بازگشت او خوشحال نیستند.

با بازگشت طارمی به پرسپولیس، حاضرید او را ببخشید؟ از اقدام باشگاه برای بازگرداندن طارمی استقبال می‌کنید یا ترجیح می‌دادید او بعد از رفتن، برای همیشه از پرسپولیس برود؟