سوپرمن جدید پرسپولیس را بشناسید+تصاویر

سوپرمن جدید پرسپولیس را بشناسید+تصاویر

به گزارش افق نیوز، خوردن یک گل در ۴ بازی گذشته، شروع فوق العاده‌ای برای بیرانوند با پیراهن پرسپولیس بود. جالب اینجاست بیرانوند برای ثبت ۳ کلین شیت، زیاد به زحمت نیفتاده و تنها موقعیت مسلمی که روی دروازه او به وجود آمده، گل شده است. ضربات مهاجمان حریف پرسپولیس، معمولا قبل از رسیدن به بیرانوند توسط حسینی و دیگر مدافعان دفع می‌شوند. در بازی با صبا یکی از همین سیوها توسط سیدجلال، پیروزی پرسپولیس را حفظ کرد.

زمانی که ارسال بلند روی دروازه پرسپولیس رسید، جلال حسینی بلافاصله به خط دروازه نزدیک شد تا جلوی رسیدن ضربه مهاجمان حریف به دروازه را بگیرد. لحظه‌ای که فاطمی تصمیم به شوت‌زنی گرفت هم او با پا، مسیر توپ او را بست تا دروازه بیرانوند به خطر نیفتد. سیوی که با توجه به قدرت و فاصله ضربه، می‌توانست سیو هفته لقب بگیر

 

 

 

 

 

 

 

آی اسپورت

سوپرمن جدید پرسپولیس را بشناسید+تصاویر

به گزارش افق نیوز، خوردن یک گل در ۴ بازی گذشته، شروع فوق العاده‌ای برای بیرانوند با پیراهن پرسپولیس بود. جالب اینجاست بیرانوند برای ثبت ۳ کلین شیت، زیاد به زحمت نیفتاده و تنها موقعیت مسلمی که روی دروازه او به وجود آمده، گل شده است. ضربات مهاجمان حریف پرسپولیس، معمولا قبل از رسیدن به بیرانوند توسط حسینی و دیگر مدافعان دفع می‌شوند. در بازی با صبا یکی از همین سیوها توسط سیدجلال، پیروزی پرسپولیس را حفظ کرد.

زمانی که ارسال بلند روی دروازه پرسپولیس رسید، جلال حسینی بلافاصله به خط دروازه نزدیک شد تا جلوی رسیدن ضربه مهاجمان حریف به دروازه را بگیرد. لحظه‌ای که فاطمی تصمیم به شوت‌زنی گرفت هم او با پا، مسیر توپ او را بست تا دروازه بیرانوند به خطر نیفتد. سیوی که با توجه به قدرت و فاصله ضربه، می‌توانست سیو هفته لقب بگیر

 

 

 

(image)

 

 

(image)

 

 

(image)

آی اسپورت