آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال/ با وجود خروج ۸ بازیکن فقط ۲ جای خالی در لیست بزرگسالان باقی مانده است

آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال/ با وجود خروج ۸ بازیکن فقط ۲ جای خالی در لیست بزرگسالان باقی مانده است

مهدی رحمتی، حسین حسینی، مگویان، حاج محمدی، وریا غفوری، خسرو حیدری، میثم مجیدی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، بهنام برزای، فرشید باقری، علیرضا رمضانی، بختیار رحمانی، جابر انصاری، سجاد شهباززاده و علی قربانی ۱۶ بازیکنی هستند که بالای ۲۳ سن دارند و در لیست منصوریان برای فصل بعدی هستند.

 

این موضوع نشان می دهد حتی با وجود خروج نام ۸ بازیکن از جمله وحید طالب لو، محمدرضا خرسندنیا، آرش برهانی، حنیف عمران زاده، میلاد فخرالدینی، مهدی مومنی، پروپییچ و عادل شیحی بازهم استقلال جای خالی زیادی در لیست خود ندارد و فقط می تواند ۲ بازیکن دیگر در رده بزرگسالان جذب کند. همچنین نام روزبه چشمی نیز تا نیم فصل در لیست استقلال نیست.

 

باید دید تصمیم منصوریان برای این ۲ جای خالی چیست چون به نظر می رسد در خط دفاعی و حمله استقلال نیاز به جذب بازیکن دارد.

کاپ

آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال/ با وجود خروج ۸ بازیکن فقط ۲ جای خالی در لیست بزرگسالان باقی مانده است

مهدی رحمتی، حسین حسینی، مگویان، حاج محمدی، وریا غفوری، خسرو حیدری، میثم مجیدی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، بهنام برزای، فرشید باقری، علیرضا رمضانی، بختیار رحمانی، جابر انصاری، سجاد شهباززاده و علی قربانی ۱۶ بازیکنی هستند که بالای ۲۳ سن دارند و در لیست منصوریان برای فصل بعدی هستند.

 

این موضوع نشان می دهد حتی با وجود خروج نام ۸ بازیکن از جمله وحید طالب لو، محمدرضا خرسندنیا، آرش برهانی، حنیف عمران زاده، میلاد فخرالدینی، مهدی مومنی، پروپییچ و عادل شیحی بازهم استقلال جای خالی زیادی در لیست خود ندارد و فقط می تواند ۲ بازیکن دیگر در رده بزرگسالان جذب کند. همچنین نام روزبه چشمی نیز تا نیم فصل در لیست استقلال نیست.

 

باید دید تصمیم منصوریان برای این ۲ جای خالی چیست چون به نظر می رسد در خط دفاعی و حمله استقلال نیاز به جذب بازیکن دارد.

کاپ