عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

به گزارش از شرق استان تهران، عصر امروز پس از مراسم معارفه «سعید غفوری» به‌عنوان سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس، «میرمحمد غراوی» عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از سمت خود برکنار شد و جای خود را به «حسن روانفر»، مدیرعامل سابق شهر جدید بهارستان داد.

طی صورت‌جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی، میرمحمد غراوی که در دولت قبل معاون وزیر راه و شهرسازی بود و در دولت تدبیر و امید به معاون معاون تنزل پیدا کرده بود، از سمت عضویت در هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور نیز برکنار شد.

غراوی، آخرین بازمانده دولت قبل در هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور بود.

سال گذشته نیز یدالله رحمانی از سمت خود به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور برکنار شده بود؛ وی نیز از دولت احمدی‌نژاد در پست مشغول به خدمت‌رسانی به مردم بود.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

به گزارش از شرق استان تهران، عصر امروز پس از مراسم معارفه «سعید غفوری» به‌عنوان سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس، «میرمحمد غراوی» عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از سمت خود برکنار شد و جای خود را به «حسن روانفر»، مدیرعامل سابق شهر جدید بهارستان داد.

طی صورت‌جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی، میرمحمد غراوی که در دولت قبل معاون وزیر راه و شهرسازی بود و در دولت تدبیر و امید به معاون معاون تنزل پیدا کرده بود، از سمت عضویت در هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور نیز برکنار شد.

غراوی، آخرین بازمانده دولت قبل در هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور بود.

سال گذشته نیز یدالله رحمانی از سمت خود به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور برکنار شده بود؛ وی نیز از دولت احمدی‌نژاد در پست مشغول به خدمت‌رسانی به مردم بود.