مظلومی خطاب به خسرو: با تو کاری ندارم می توانی بروی

مظلومی خطاب به خسرو: با تو کاری ندارم می توانی بروی

به گزارش خبرآنلاین؛ تمرین امروز استقلال با حضور جواد زرینچه برگزار شد. جواد زرینچه، بازیکن و مربی پیشین استقلال در تمرین امروز آبی‌پوشان حضور یافت و با وحید طالب‌لو و سیدمهدی رحمتی خوش‌و‌بش کرد.

برخلاف روزهای گذشته، پرویز مظلومی، سرمربی استقلال امروز چهره خندانی داشت و با خنده به یکی از خبرنگاران گفت: تعجب می‌کنم در روزی که من حرفی نزده‌ام رسانه‌ها گفتند که من اعتراض کرد‌ه‌ام. من به هیئت مدیره حرفی نزده و تا پایان جلسه صحبتی انجام نداده بودم. برای من این صحبت‌ها جای تعجب دارد!

مظلومی قبل از تمرین به حالت شوخی به خسرو حیدری گفت: من اصلاً با تو کاری ندارم و می‌توانی بروی!‌ سرمربی استقلال چند دقیقه‌ای را با خسرو حیدری صحبت کرد. ظاهراً صحبت‌های او در خصوص اعتراض حیدری به تعویضش در دیدار مقابل پرسپولیس بود.

مظلومی خطاب به خسرو: با تو کاری ندارم می توانی بروی

به گزارش خبرآنلاین؛ تمرین امروز استقلال با حضور جواد زرینچه برگزار شد. جواد زرینچه، بازیکن و مربی پیشین استقلال در تمرین امروز آبی‌پوشان حضور یافت و با وحید طالب‌لو و سیدمهدی رحمتی خوش‌و‌بش کرد.

برخلاف روزهای گذشته، پرویز مظلومی، سرمربی استقلال امروز چهره خندانی داشت و با خنده به یکی از خبرنگاران گفت: تعجب می‌کنم در روزی که من حرفی نزده‌ام رسانه‌ها گفتند که من اعتراض کرد‌ه‌ام. من به هیئت مدیره حرفی نزده و تا پایان جلسه صحبتی انجام نداده بودم. برای من این صحبت‌ها جای تعجب دارد!

مظلومی قبل از تمرین به حالت شوخی به خسرو حیدری گفت: من اصلاً با تو کاری ندارم و می‌توانی بروی!‌ سرمربی استقلال چند دقیقه‌ای را با خسرو حیدری صحبت کرد. ظاهراً صحبت‌های او در خصوص اعتراض حیدری به تعویضش در دیدار مقابل پرسپولیس بود.