چگونه به نمایشگاه کتاب تهران برویم؟

چگونه به نمایشگاه کتاب تهران برویم؟

به گزارش جهان، بیست و نهمین نمایشگاه به جای مصلای تهران یا محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در مرکزی به نام شهر آفتاب برگزار می‌شود.

این یعنی ما از 15 تا 25 ثور برای شرکت در نمایشگاه کتاب باید به جای دیگری برویم که خارج از شهر تهران است و خیلی‌ها ممکن است راه رسیدن به آن را بلد نباشند.

در این مطلب به شما راه‌های رسیدن به شهر آفتاب، محل برگزاری نمایشگاه کتاب را می‌گوییم.

با خودروی شخصی چطور به نمایشگاه کتاب برویم؟
برای رسیدن به نمایشگاه کتاب شهر آفتاب باید وارد آزادراه خلیج فارس بشوید. اتوبان‌های امام علی، چمران و آیت‌الله سعیدی در نهایت به آزادراه خلیج فارس می‌رسند.

شهر کتاب درست در ضلع روبه‌روی حرم مطهر قرار گرفته است. خبر خوب این‌که شهر آفتاب یک پارکینگ اختصاصی برای خودروهایی دارد که قرار است به نمایشگاه کتاب بروند.

خبر خوب این‌که، اگر مسافر شهر آفتاب هستید، نیازی نیست که در عوارضی پولی پرداخت کنید.
با مترو چطور به شهر آفتاب برویم؟
برای رسیدن به شهر آفتاب باید وارد خط قرمز رنگ بشوید. این خط از متروی تهران را به نام خط یک می‌شناسند. اینجا همان خط مترویی است که ایستگاه کهریزک را به ایستگاه تجریش وصل می‌کند.

 ایستگاه شهر آفتاب هم یکی از ایستگاه‌های جدید متروی تهران است که همزمان با راه افتادن نمایشگاه کتاب مسافرگیری می‌کند.

قطارهای مترو از اولین روز نمایشگاه کتاب یعنی 15 ثور،‌از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح کارش را آغاز می‌کند. فاصله  زمانی حرکت هر قطار هم فعلا 15 دقیقه است. آخرین قطار شهر آفتاب را ساعت 8 و 30 دقیقه‌ی شب ترک می‌کند.
با اتوبوس چگونه به شهر آفتاب برویم؟
اگر می‌خواهید با اتوبوس به نمایشگاه کتاب و شهر آفتاب بروید،‌ باید از میدان تجریش، میدان صنعت،‌ میدان نوبنیاد، پایانه بیهقی، میدان رسالت، پایانه تهرانپارس، میدان آزادی، میدان راه آهن، ترمینال جنوب، پایانه خاوران، پایانه نعمت‌آباد و پایانه شاهد اتوبوس‌های شهر آفتاب/ نمایشگاه کتاب را سوار شوید.

با تاکسی چگونه به شهر آفتاب برویم؟
برای رسیدن به نمایشگاه کتاب/ شهر آفتاب می‌توانید از تاکسی‌ها یا ون‌هایی که در میدان تجریش، میدان نوبنیاد، میدان صنعت، پایانه بیهقی، میدان رسالت، پایانه تهرانپارس، ترمینال آزادی، ترمینال جنوب، میدان راه آهن، پایانه خاوران، پایانه نعمت‌آباد و پایانه شاهد به نمایشگاه کتاب شهر آفتاب می‌روند، استفاده کنید.
منبع:فارس

چگونه به نمایشگاه کتاب تهران برویم؟

به گزارش جهان، بیست و نهمین نمایشگاه به جای مصلای تهران یا محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در مرکزی به نام شهر آفتاب برگزار می‌شود.

این یعنی ما از 15 تا 25 ثور برای شرکت در نمایشگاه کتاب باید به جای دیگری برویم که خارج از شهر تهران است و خیلی‌ها ممکن است راه رسیدن به آن را بلد نباشند.

در این مطلب به شما راه‌های رسیدن به شهر آفتاب، محل برگزاری نمایشگاه کتاب را می‌گوییم.

با خودروی شخصی چطور به نمایشگاه کتاب برویم؟
برای رسیدن به نمایشگاه کتاب شهر آفتاب باید وارد آزادراه خلیج فارس بشوید. اتوبان‌های امام علی، چمران و آیت‌الله سعیدی در نهایت به آزادراه خلیج فارس می‌رسند.

شهر کتاب درست در ضلع روبه‌روی حرم مطهر قرار گرفته است. خبر خوب این‌که شهر آفتاب یک پارکینگ اختصاصی برای خودروهایی دارد که قرار است به نمایشگاه کتاب بروند.

خبر خوب این‌که، اگر مسافر شهر آفتاب هستید، نیازی نیست که در عوارضی پولی پرداخت کنید.
با مترو چطور به شهر آفتاب برویم؟
برای رسیدن به شهر آفتاب باید وارد خط قرمز رنگ بشوید. این خط از متروی تهران را به نام خط یک می‌شناسند. اینجا همان خط مترویی است که ایستگاه کهریزک را به ایستگاه تجریش وصل می‌کند.

 ایستگاه شهر آفتاب هم یکی از ایستگاه‌های جدید متروی تهران است که همزمان با راه افتادن نمایشگاه کتاب مسافرگیری می‌کند.

قطارهای مترو از اولین روز نمایشگاه کتاب یعنی 15 ثور،‌از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح کارش را آغاز می‌کند. فاصله  زمانی حرکت هر قطار هم فعلا 15 دقیقه است. آخرین قطار شهر آفتاب را ساعت 8 و 30 دقیقه‌ی شب ترک می‌کند.
با اتوبوس چگونه به شهر آفتاب برویم؟
اگر می‌خواهید با اتوبوس به نمایشگاه کتاب و شهر آفتاب بروید،‌ باید از میدان تجریش، میدان صنعت،‌ میدان نوبنیاد، پایانه بیهقی، میدان رسالت، پایانه تهرانپارس، میدان آزادی، میدان راه آهن، ترمینال جنوب، پایانه خاوران، پایانه نعمت‌آباد و پایانه شاهد اتوبوس‌های شهر آفتاب/ نمایشگاه کتاب را سوار شوید.

با تاکسی چگونه به شهر آفتاب برویم؟
برای رسیدن به نمایشگاه کتاب/ شهر آفتاب می‌توانید از تاکسی‌ها یا ون‌هایی که در میدان تجریش، میدان نوبنیاد، میدان صنعت، پایانه بیهقی، میدان رسالت، پایانه تهرانپارس، ترمینال آزادی، ترمینال جنوب، میدان راه آهن، پایانه خاوران، پایانه نعمت‌آباد و پایانه شاهد به نمایشگاه کتاب شهر آفتاب می‌روند، استفاده کنید.
منبع:فارس

چگونه به نمایشگاه کتاب تهران برویم؟

بک لینک رنک 6

سپهر نیوز