رامین رضاییان: به من چه که طارمی به ترکیه رفت؟/ او می‌خواست به روسیه و آمریکا برود!+تصویر

رامین رضاییان: به من چه که طارمی به ترکیه رفت؟/ او می‌خواست به روسیه و آمریکا برود!+تصویر

رضاییان که بعد از پیوستن به ریزه اسپور هنوز پستی درش منتشر نکرده، اعلام کرد نقشی در انتقال مهدی طارمی به ترکیه نداشته است.
او در پروفایل خود نوشت: نمی دونم اینا کی ان، دنبال چی ان که اینقدر شایعه و دروغ درست می کنن. مهدی خودش عقل داره. خودش این تیمو انتخاب کرد. اون داشت میرفت روسیه و آمریکا واسه فوتبال که اومد ترکیه، به من چه ربطی داشت؟ مگه ایجنتم؟ به زودی خودش تمام حرف هارو میزنه. منو جلوی هوادارا نذارید به دروغ.
این در حالی است که وکیل طارمی چند شب بعد از انتقال دو بازیکن فصل پیش پرسپولیس به ریزه، بیانیه‌ای منتشر کرد: شب مهدی طارمی به هیات رفته بود و من با ترکاشوند ساعت دو بعدازظهر را هماهنگ کردم و محل قرار هم خارج از باشگاه بود. صبح مهدی به من گفت رامین رضاییان تماس گرفته و گفته ساعت ۵ عصر بلیت ترکیه داریم و اگر تو نیایی به سبب بدقولی تو کار من هم به مشکل می خورد.

 

رامین رضاییان: به من چه که طارمی به ترکیه رفت؟/ او می‌خواست به روسیه و آمریکا برود!+تصویر

رضاییان که بعد از پیوستن به ریزه اسپور هنوز پستی درش منتشر نکرده، اعلام کرد نقشی در انتقال مهدی طارمی به ترکیه نداشته است.
او در پروفایل خود نوشت: نمی دونم اینا کی ان، دنبال چی ان که اینقدر شایعه و دروغ درست می کنن. مهدی خودش عقل داره. خودش این تیمو انتخاب کرد. اون داشت میرفت روسیه و آمریکا واسه فوتبال که اومد ترکیه، به من چه ربطی داشت؟ مگه ایجنتم؟ به زودی خودش تمام حرف هارو میزنه. منو جلوی هوادارا نذارید به دروغ.
این در حالی است که وکیل طارمی چند شب بعد از انتقال دو بازیکن فصل پیش پرسپولیس به ریزه، بیانیه‌ای منتشر کرد: شب مهدی طارمی به هیات رفته بود و من با ترکاشوند ساعت دو بعدازظهر را هماهنگ کردم و محل قرار هم خارج از باشگاه بود. صبح مهدی به من گفت رامین رضاییان تماس گرفته و گفته ساعت ۵ عصر بلیت ترکیه داریم و اگر تو نیایی به سبب بدقولی تو کار من هم به مشکل می خورد.