دولت هیچ قدمی برای اقتصاد مقامتی برنداشته

دولت هیچ قدمی برای اقتصاد مقامتی برنداشته

به گزارش جهان، علیرضا احمدی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مطرح شدن شعار سال توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: همه متخصصان امر اقتصاد و مسئولان این حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی را راه حل مشکلات اقتصادی می‌دانند، اما متاسفانه زمانی که به اجرای این سیاست می‌رسیم می‌بینیم که آنچنان که باید به درستی به آن پرداخته نشده است.

وی افزود: « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شعاری است که رهبر معظم انقلاب آن را به عنوان شعار سال عنوان کردند. این برای چندمین بار است که معظم‌له بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند و این نشان می‌دهد که هنوز اجرای اقتصاد مقاومتی توسط مجریان آن یا همان دولت اجرا نشده نشده است.

احمدی تاکید کرد: متاسفانه دولت تدبیر و امید در این مدت از عمر خود تنها نگاهش را به خارج از کشور معطوف کرد و همین باعث شد تولیدات و توان داخلی فراموش شود و ضربه ببینند. نتیجه تمام تلاش‌های دولت در عرصه مذاکرات خارجی هم برجامی شد که تاکنون نتیجه‌ای برای مردم نداشته و نتیجه آن برای مردم مشخص نیست.

وی افزود: دولت کلید حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌دانست به همین دلیل هم قدمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی برنداشت، سوال اینجاست که چرا مذاکرات که چند سال وقت دولت و مردم را گرفت نتیجه‌ای نداشت و اینکه چرا بعد از توافق برای اجرای اقتصاد مقاومتی کاری صورت نگرفت.

احمدی در خاتمه گفت: امیدواریم نامگذاری سال 95 به‌نام سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باعث شود تا دولت در مدت زمان کوتاهی که وقت دارد به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی برود تا با این کار اندکی از مشکلات اقتصادی مردم برای سال بعد کاهش یابد.

دولت هیچ قدمی برای اقتصاد مقامتی برنداشته

به گزارش جهان، علیرضا احمدی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مطرح شدن شعار سال توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: همه متخصصان امر اقتصاد و مسئولان این حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی را راه حل مشکلات اقتصادی می‌دانند، اما متاسفانه زمانی که به اجرای این سیاست می‌رسیم می‌بینیم که آنچنان که باید به درستی به آن پرداخته نشده است.

وی افزود: « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شعاری است که رهبر معظم انقلاب آن را به عنوان شعار سال عنوان کردند. این برای چندمین بار است که معظم‌له بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند و این نشان می‌دهد که هنوز اجرای اقتصاد مقاومتی توسط مجریان آن یا همان دولت اجرا نشده نشده است.

احمدی تاکید کرد: متاسفانه دولت تدبیر و امید در این مدت از عمر خود تنها نگاهش را به خارج از کشور معطوف کرد و همین باعث شد تولیدات و توان داخلی فراموش شود و ضربه ببینند. نتیجه تمام تلاش‌های دولت در عرصه مذاکرات خارجی هم برجامی شد که تاکنون نتیجه‌ای برای مردم نداشته و نتیجه آن برای مردم مشخص نیست.

وی افزود: دولت کلید حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌دانست به همین دلیل هم قدمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی برنداشت، سوال اینجاست که چرا مذاکرات که چند سال وقت دولت و مردم را گرفت نتیجه‌ای نداشت و اینکه چرا بعد از توافق برای اجرای اقتصاد مقاومتی کاری صورت نگرفت.

احمدی در خاتمه گفت: امیدواریم نامگذاری سال 95 به‌نام سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باعث شود تا دولت در مدت زمان کوتاهی که وقت دارد به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی برود تا با این کار اندکی از مشکلات اقتصادی مردم برای سال بعد کاهش یابد.

دولت هیچ قدمی برای اقتصاد مقامتی برنداشته

کرمان نیوز

اسکای نیوز