قیمت هر بشکه نفت برنت

قیمت هر بشکه نفت برنت

به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از بلومبرگ، در آخرین مبادلات امروز بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 52.04 دلار قیمت‌گذاری شد که نسبت به روز گذشته حدود 1 درصد کاهش داشته است.

نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز کاهش 40 سنتی قیمت را تجربه کرد و 50.84 دلار در هر بشکه به فروش رسید.

به گزارش پایگاه رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در آخرین مبادلات روز گذشته بازار جهانی انرژی 47.76 دلار داد و ستد شد.

قیمت هر بشکه نفت برنت

به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از بلومبرگ، در آخرین مبادلات امروز بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 52.04 دلار قیمت‌گذاری شد که نسبت به روز گذشته حدود 1 درصد کاهش داشته است.

نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز کاهش 40 سنتی قیمت را تجربه کرد و 50.84 دلار در هر بشکه به فروش رسید.

به گزارش پایگاه رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در آخرین مبادلات روز گذشته بازار جهانی انرژی 47.76 دلار داد و ستد شد.

قیمت هر بشکه نفت برنت

تلگرام