عکس یادگاری مهاجم پرسپولیس با ستاره جنجالی فوتبال برزیل

عکس یادگاری مهاجم پرسپولیس با ستاره جنجالی فوتبال برزیل

علی علیپور که سابقه بازی در تیم ملی دانشجویی ایران را دارد،در زمان حضور در این تیم،به برزیل سفر کرد و در آن زمان با روماریو، ستاره جنجالی برزیلی ها دیدار کرد.

 

 

عکس یادگاری مهاجم پرسپولیس با ستاره جنجالی فوتبال برزیل

علی علیپور که سابقه بازی در تیم ملی دانشجویی ایران را دارد،در زمان حضور در این تیم،به برزیل سفر کرد و در آن زمان با روماریو، ستاره جنجالی برزیلی ها دیدار کرد.

 

(image)