خودرو لوکسی که طارمی را به باشگاه پرسپولیس برد+تصویر

خودرو لوکسی که طارمی را به باشگاه پرسپولیس برد+تصویر

به این مطلب امتیاز دهید

۶۰%۴۰%

به گزارش ، مهدی طارمی روز گذشته با یک خودرو لوکس به باشگاه پرسپولیس رفت تا توجهات را به خود جلب کند.

آقای گل فصل گذشته لیگ برتر از حضور در ریزاسپور منصرف شده و حالا قصد دارد فصل آینده در پرسپولیس بازی کند. البته مشخص نیست وضعیت قرارداد او با ریزاسپور چه می شود.

تصاویر قابل کلیک است

مهدی طارمی

۱۰۹

خودرو لوکسی که طارمی را به باشگاه پرسپولیس برد+تصویر

به این مطلب امتیاز دهید

۶۰%۴۰%

به گزارش ، مهدی طارمی روز گذشته با یک خودرو لوکس به باشگاه پرسپولیس رفت تا توجهات را به خود جلب کند.

آقای گل فصل گذشته لیگ برتر از حضور در ریزاسپور منصرف شده و حالا قصد دارد فصل آینده در پرسپولیس بازی کند. البته مشخص نیست وضعیت قرارداد او با ریزاسپور چه می شود.

تصاویر قابل کلیک است

مهدی طارمی

۱۰۹