دردسرهای برهانی و طالب لو/ بردباری پرضرر برای قدیمی‌ها!

برخی مواقع بزرگتر تیم بودن به ضرر بازیکنان تمام می شود و آنها مجبورند به این بهانه که صبرشان بیشتر است، دیرتر از سایرین به حق و حقوق خود برسند.

 

این بار نیز چنین اتفاقی برای برهانی و طالب لو رخ داده است. روز گذشته بازیکنان استقلال با مراجعه به باشگاه ۲۰ درصد از مبلغ قراردادشان را دریافت کردند اما برهانی و طالب لو تنها نفراتی بودند که به این پول نرسیدند.

 

برخی از جوانان استقلال هم چکی بابت حق و حقوق معوقه خود دریافت کردند اما با توجه به شرایط مالی نامساعد باشگاه استقلال، مدیران این تیم از برخی بازیکنان قدیمی خواستند تا بیشتر تحمل کنند تا با رسیدن بودجه بعدی، مطالبات آنها پرداخت شود.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

پرس نیوز

مرجع توریسم