الان کار دست ضدانقلاب است/ ملت حتما به‌صحنه خواهند آمد/ انتظارات اقتصادی مردم باید برآورده شود

الان کار دست ضدانقلاب است/ ملت حتما به‌صحنه خواهند آمد/ انتظارات اقتصادی مردم باید برآورده شود

گروه سیاست جهان نیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که در روزهای اخیر برخی مطالبات به حق مشکلات اقتصادی خود را بیان کردند، گفت: اکنون با یک حرکت ضد انقلابی و توطئه دشمنان انقلاب اسلامی رو به رو هم هستیم.

سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با جهان نیوز افزود: حوادث اخیر اعتصاب و اعتراضات به حق مردم در حوزه اقتصادی و گرانی شروع شد و ما این نوع اعتراضات را به رسمیت می شناسیم.

نقوی حسینی اظهار داشت: معتقد هستیم که مردم باید مردم بتوانند اعتراض شان را اعلام کنند مسئولان هم باید تلاش کنند برای تا این اعتراضات که مسیر مطالبه گری است متوقف کنند.

وی خاطر نشان کرد: مردم انتظاراتی دارند باید این انتظارات برآورده شود مسئولیت هم بر عهده قوای سه گانه است همه باید به این مطالبات توجه کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما آرام آرام این اعتراضات به حق مردم مورد بهره بردای ناحق دشمنان قرار گرفت و دشمنان پا به میدان گذاشتند و همه معاندین ضد انقلاب و گروه های تروریستی که 17 هزار نفر را در این کشور از دهه های گذشته ترور کردند و تا کار به جایی رسید که دونالد ترامپ که دو ماه قبل ملت ایران را تروریست نامید به ملت ایران توهین کرد و حالا طرفدار حق ملت ایران شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان همه با هم آمدند رسانه هایشان فعال شد و اکنون دیگر کار کسانی نیست که مشکلات اقتصادی اعتراض دارند الان کار دست ضد انقلاب و دست دشمنان انقلاب اسلامی است دشمنان کینه توزی که چهار دهه علیه ملت ایران هر نقشه ای هر توطئه ای هر اقدامی که توانستند، کردند.

نقوی حسینی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که با اعتراض وضع موجود یعنی اعتراض به مسائل اقتصادی رو به رو شدیم با یک حرکت ضد انقلابی و توطئه دشمنان انقلاب اسلامی رو به رو هم هستیم.

وی گفت: در چنین شرایطی ملت ایران همان طور که در سال ۸۸ و ۹ دی به میدان آمدند و چشم فتنه را کور کردند و دشمنان را مایوس کردند قطعا در این زمان هم همین کار را خواهند کرد ملت ایران حتما به صحنه خواهند آمد و جلو این مسایل را خواهند گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین ملت ایران حتما وارد میدان خواهند شد و تکلیف این ها را روشن خواهند کرد البته مسئولان باید به وظایف خودشان عمل کنند اجازه ندهند اعتراضات به حق مردم به اغتشاشات کشیده بشود و باعث درگیری و تخریب اموال عمومی و خدای نکرده خسارات جانی و مالی به مردم بشود.

نقوی حسینی اظهار داشت: اغتشاشگران یک ماشین آتش نشانی را روی پل رها می کنند و این ماشین روی یک دستگاه خودرو دیگر که پدر و پسری در آن سوار بودند جان خودشان را با ناحق از دست می دهند و این خسارت جانی به اینها وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: در برخی شهرها اماکن عمومی را از بین می برند بانک ها را تخریب می کنند، اینها قطعا مورد نظر کسانی که مطالبات اقتصادی داشتند نیست حتی همان معترضان چنین رفتارهایی را تایید نمی کنند همان ها متوجه شدند که شرایط، شرایط دیگری است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی آمدند مشکلات اقتصادی خودشان را مطرح کنند ضد انقلاب وارد میدان شد و دارد سوء استفاده می کند.

نقوی حسینی تصریح کرد: بنابراین هم ملت و هم دستگاه های و هم مسئولان باید در این زمینه نقش ایفا کنند و در روزهای آینده به صحنه خواهند آمد و این توطئه و نقشه دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.   

الان کار دست ضدانقلاب است/ ملت حتما به‌صحنه خواهند آمد/ انتظارات اقتصادی مردم باید برآورده شود

گروه سیاست جهان نیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که در روزهای اخیر برخی مطالبات به حق مشکلات اقتصادی خود را بیان کردند، گفت: اکنون با یک حرکت ضد انقلابی و توطئه دشمنان انقلاب اسلامی رو به رو هم هستیم.

سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با جهان نیوز افزود: حوادث اخیر اعتصاب و اعتراضات به حق مردم در حوزه اقتصادی و گرانی شروع شد و ما این نوع اعتراضات را به رسمیت می شناسیم.

نقوی حسینی اظهار داشت: معتقد هستیم که مردم باید مردم بتوانند اعتراض شان را اعلام کنند مسئولان هم باید تلاش کنند برای تا این اعتراضات که مسیر مطالبه گری است متوقف کنند.

وی خاطر نشان کرد: مردم انتظاراتی دارند باید این انتظارات برآورده شود مسئولیت هم بر عهده قوای سه گانه است همه باید به این مطالبات توجه کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما آرام آرام این اعتراضات به حق مردم مورد بهره بردای ناحق دشمنان قرار گرفت و دشمنان پا به میدان گذاشتند و همه معاندین ضد انقلاب و گروه های تروریستی که 17 هزار نفر را در این کشور از دهه های گذشته ترور کردند و تا کار به جایی رسید که دونالد ترامپ که دو ماه قبل ملت ایران را تروریست نامید به ملت ایران توهین کرد و حالا طرفدار حق ملت ایران شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان همه با هم آمدند رسانه هایشان فعال شد و اکنون دیگر کار کسانی نیست که مشکلات اقتصادی اعتراض دارند الان کار دست ضد انقلاب و دست دشمنان انقلاب اسلامی است دشمنان کینه توزی که چهار دهه علیه ملت ایران هر نقشه ای هر توطئه ای هر اقدامی که توانستند، کردند.

نقوی حسینی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که با اعتراض وضع موجود یعنی اعتراض به مسائل اقتصادی رو به رو شدیم با یک حرکت ضد انقلابی و توطئه دشمنان انقلاب اسلامی رو به رو هم هستیم.

وی گفت: در چنین شرایطی ملت ایران همان طور که در سال ۸۸ و ۹ دی به میدان آمدند و چشم فتنه را کور کردند و دشمنان را مایوس کردند قطعا در این زمان هم همین کار را خواهند کرد ملت ایران حتما به صحنه خواهند آمد و جلو این مسایل را خواهند گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین ملت ایران حتما وارد میدان خواهند شد و تکلیف این ها را روشن خواهند کرد البته مسئولان باید به وظایف خودشان عمل کنند اجازه ندهند اعتراضات به حق مردم به اغتشاشات کشیده بشود و باعث درگیری و تخریب اموال عمومی و خدای نکرده خسارات جانی و مالی به مردم بشود.

نقوی حسینی اظهار داشت: اغتشاشگران یک ماشین آتش نشانی را روی پل رها می کنند و این ماشین روی یک دستگاه خودرو دیگر که پدر و پسری در آن سوار بودند جان خودشان را با ناحق از دست می دهند و این خسارت جانی به اینها وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: در برخی شهرها اماکن عمومی را از بین می برند بانک ها را تخریب می کنند، اینها قطعا مورد نظر کسانی که مطالبات اقتصادی داشتند نیست حتی همان معترضان چنین رفتارهایی را تایید نمی کنند همان ها متوجه شدند که شرایط، شرایط دیگری است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی آمدند مشکلات اقتصادی خودشان را مطرح کنند ضد انقلاب وارد میدان شد و دارد سوء استفاده می کند.

نقوی حسینی تصریح کرد: بنابراین هم ملت و هم دستگاه های و هم مسئولان باید در این زمینه نقش ایفا کنند و در روزهای آینده به صحنه خواهند آمد و این توطئه و نقشه دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.   

الان کار دست ضدانقلاب است/ ملت حتما به‌صحنه خواهند آمد/ انتظارات اقتصادی مردم باید برآورده شود

در برآورده کردن انتظارات مشتریان مسئولیم

در برآورده کردن انتظارات مشتریان مسئولیم

به گزارش سایپا نیوز، گروهی از مشتریان برلیانس پارس خودرو با نام گروه برلیانس- ساپورترس (Brilliance_supporters) با هدف آشنایی از روند تولید این خودرو از خطوط تولید پارس خودرو بازدید کردند.

در این بازدید پژمان شادچهره – مدیر کیفیت برلیانس و نیسان پارس خودرو-با بیان این مطلب که مشتریان محصولات پارس خودرو سرمایه های اصلی این شرکت هستند گفت: این سرمایه عظیم در سایه تمرکز به نیاز مشتری، ارائه خدمات مناسب و توجه به کیفیت برای پارس خودرو فراهم شده است.

وی افزود: راضی نگه داشتن مشتریان موجب وفاداری دراز مدت آن ها به  پارس خودرو شده و این مهم در گرو تولید محصول باکیفیت بوده که در پارس خودرو به عنوان یک اصل نهادینه شده است.

شادچهره خاطرنشان کرد: عرضه محصول با کیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت ها شده و با سنجش رضایت مشتریان، می توان میزان رضایت آنها را از کیفیت محصولات ارائه شده  توسط شرکت ها، سنجید.

مدیرکیفیت برلیانس و نیسان پارس خودرو با اشاره به این مطلب که تمام محصولات این شرکت دارای بالاترین رضایت در میان خودروهای تولید داخل را دارند تصریح کرد: در مورد کیفیت نکته ای اخلاقی وجود دارد و آن اینکه ما در برآورده کردن انتظارات مشتریان مسئولیم.

بنابراین گزارش حمید اقبال- مدیر ارتباط با مشتریان پارس خودرو با بیان این مطلب که تولید محصول با کیفیت موجب رضایت مندی مشتریان می شود گفت: این مدیریت با بازدید های مداوم از نمایندگی های، فضای مناسبی را برای مشتریان و مصرف کنندگان محصولات پارس خودرو فراهم کرده است.

وی  افزود: اقدامات بسیار خوبی در خصوص تامین قطعات یدکی محصولات جدید پارس خودرو انجام شده و مشتریان محصولات پارس خودور می توانند به سادگی قطعات یدکی مورد نظر خود را از طریق شبکه سایپا یدک تهیه کنند.

در این بازدید مهدی عمری مدیرگروه برلیانس با اشاره به گسترش فضای مجازی و توجه بنگاه های اقتصادی به این مهم گفت: گروه برلیانس- ساپورترس (Brilliance_supporters)که در فضای مجازی تشکیل شده، توانسته کمک شایانی در معرفی این محصول داشته باشد.

وی افزود:  شرکت پارس خودرو با دعوت از مشتریان خود برای اولین بار در بین خودروسازان کشور به این مهم توجه کرده و جا دارد از طرف تمامی اعضای گروه برای ترتیب دادن چنین بازدیدی تشکر ویژه داشته باشم.

بنابراین گزارش شرکت پارس خودرو از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ عرضه خانواده محصولات برلیانس را در دو مدل H320  وH330  و چهار تیپ به بازار عرضه کرده که سهم خوبی از بازار  خودرو کشور را به دست آورده است.

 

 

 

 

در برآورده کردن انتظارات مشتریان مسئولیم

به گزارش سایپا نیوز، گروهی از مشتریان برلیانس پارس خودرو با نام گروه برلیانس- ساپورترس (Brilliance_supporters) با هدف آشنایی از روند تولید این خودرو از خطوط تولید پارس خودرو بازدید کردند.

در این بازدید پژمان شادچهره – مدیر کیفیت برلیانس و نیسان پارس خودرو-با بیان این مطلب که مشتریان محصولات پارس خودرو سرمایه های اصلی این شرکت هستند گفت: این سرمایه عظیم در سایه تمرکز به نیاز مشتری، ارائه خدمات مناسب و توجه به کیفیت برای پارس خودرو فراهم شده است.

وی افزود: راضی نگه داشتن مشتریان موجب وفاداری دراز مدت آن ها به  پارس خودرو شده و این مهم در گرو تولید محصول باکیفیت بوده که در پارس خودرو به عنوان یک اصل نهادینه شده است.

شادچهره خاطرنشان کرد: عرضه محصول با کیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت ها شده و با سنجش رضایت مشتریان، می توان میزان رضایت آنها را از کیفیت محصولات ارائه شده  توسط شرکت ها، سنجید.

مدیرکیفیت برلیانس و نیسان پارس خودرو با اشاره به این مطلب که تمام محصولات این شرکت دارای بالاترین رضایت در میان خودروهای تولید داخل را دارند تصریح کرد: در مورد کیفیت نکته ای اخلاقی وجود دارد و آن اینکه ما در برآورده کردن انتظارات مشتریان مسئولیم.

بنابراین گزارش حمید اقبال- مدیر ارتباط با مشتریان پارس خودرو با بیان این مطلب که تولید محصول با کیفیت موجب رضایت مندی مشتریان می شود گفت: این مدیریت با بازدید های مداوم از نمایندگی های، فضای مناسبی را برای مشتریان و مصرف کنندگان محصولات پارس خودرو فراهم کرده است.

وی  افزود: اقدامات بسیار خوبی در خصوص تامین قطعات یدکی محصولات جدید پارس خودرو انجام شده و مشتریان محصولات پارس خودور می توانند به سادگی قطعات یدکی مورد نظر خود را از طریق شبکه سایپا یدک تهیه کنند.

در این بازدید مهدی عمری مدیرگروه برلیانس با اشاره به گسترش فضای مجازی و توجه بنگاه های اقتصادی به این مهم گفت: گروه برلیانس- ساپورترس (Brilliance_supporters)که در فضای مجازی تشکیل شده، توانسته کمک شایانی در معرفی این محصول داشته باشد.

وی افزود:  شرکت پارس خودرو با دعوت از مشتریان خود برای اولین بار در بین خودروسازان کشور به این مهم توجه کرده و جا دارد از طرف تمامی اعضای گروه برای ترتیب دادن چنین بازدیدی تشکر ویژه داشته باشم.

بنابراین گزارش شرکت پارس خودرو از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ عرضه خانواده محصولات برلیانس را در دو مدل H320  وH330  و چهار تیپ به بازار عرضه کرده که سهم خوبی از بازار  خودرو کشور را به دست آورده است.