رضا صادقی اجازه داد اعضای بدنش پس از مرگ اهدا شود +تصویر

رضا صادقی اجازه داد اعضای بدنش پس از مرگ اهدا شود +تصویر

«رضا صادقی» در کاری خداپسندانه اقدام به دریافت کارت اهدای عضو کرد.

 

 

این خواننده پاپ تصویری از این کارت را در ش منتشر و به تبلیغ این کار خیر پرداخت./ موسیقی ایرانیان

رضا صادقی اجازه داد اعضای بدنش پس از مرگ اهدا شود +تصویر

«رضا صادقی» در کاری خداپسندانه اقدام به دریافت کارت اهدای عضو کرد.

 

(image)

 

این خواننده پاپ تصویری از این کارت را در ش منتشر و به تبلیغ این کار خیر پرداخت./ موسیقی ایرانیان