انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

همزمان با حضور کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق برای سومین سال متوالی میزبان بیش از  ۶۰ اجرای نمایش‌های خیابانی با مضمون دفاع مقدس توسط گروه تئاتر نمایه که از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور هستند با پشتیبانی بنیاد برکت در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در حال انجام است؛ در همین راستا اعضای گروه تئاتر نمایه، یادداشتی را در اختیار قرار داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:

کاروان خورشید عشق، سومین سال طلوعش را در سرزمین نور و خون، صبح می‌کند.

سرزمین عشق، راهی است پر نور که میزبان راهپیمایان سرزمین نور است.

سومین سال است که  سرزمین عشق،  به همت ستاد راهیان نور و با موضوع ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان میزبان گروه تئاتر نمایه است. راهیان سرزمین نور، میزبان نمایش اشک‌ها و لبخندهای اربابان نور است. نمایش‌هایی که سجاده وفاداری و یادآوری رزمنده‌های سفره‌های آسمانی است.

نمایش‌هایی که کلامش، حرکاتش، گویایی و شیواییش‌، دیالوگ‌هایش، صحنه هایش همه بیان از آن چشمه‌های جوشان زمزمه‌گر رزمنده‌های عاشق در دل خنکای شب و گرمای روز دارد.

گروه نمایش کربلایی آمده است تا نگذارد سجاده عشق رزمندگان راهیان نور ، عشق را فراموش و فراموشی را عشق کنند.

آمده است تا در دل سومین سالش، با باز یاد آوری خاطرات آن آسمانی‌ها، دل زمینی‌ها را در خاک‌های بهشتی منطقه راهیان نور خیمه نور کند و بگذارد تا اشک‌های شورانگیز زمزمه‌های عاشقی رزمندگان با رب الکریم، آرام و آهسته بر گوشه گوشه چشم‌های زائران سرزمین عشق شود.

اجرای نمایش‌ها، راه و آرامشی برای ابدیت مضامین دفاع مقدس، فرهنگ عاشورایی و انقلابی را بازگو می‌کند، تا رسانه‌ گویا انقلاب و بلندگوی اذان سفره‌های آسمانی باشد.

ما انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با چشمه‌های هنرمان، به هر آنجا که بخواهیم، آرام راهنمایی می‌کنیم.

انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

همزمان با حضور کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق برای سومین سال متوالی میزبان بیش از  ۶۰ اجرای نمایش‌های خیابانی با مضمون دفاع مقدس توسط گروه تئاتر نمایه که از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور هستند با پشتیبانی بنیاد برکت در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در حال انجام است؛ در همین راستا اعضای گروه تئاتر نمایه، یادداشتی را در اختیار قرار داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:

کاروان خورشید عشق، سومین سال طلوعش را در سرزمین نور و خون، صبح می‌کند.

سرزمین عشق، راهی است پر نور که میزبان راهپیمایان سرزمین نور است.

سومین سال است که  سرزمین عشق،  به همت ستاد راهیان نور و با موضوع ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان میزبان گروه تئاتر نمایه است. راهیان سرزمین نور، میزبان نمایش اشک‌ها و لبخندهای اربابان نور است. نمایش‌هایی که سجاده وفاداری و یادآوری رزمنده‌های سفره‌های آسمانی است.

نمایش‌هایی که کلامش، حرکاتش، گویایی و شیواییش‌، دیالوگ‌هایش، صحنه هایش همه بیان از آن چشمه‌های جوشان زمزمه‌گر رزمنده‌های عاشق در دل خنکای شب و گرمای روز دارد.

گروه نمایش کربلایی آمده است تا نگذارد سجاده عشق رزمندگان راهیان نور ، عشق را فراموش و فراموشی را عشق کنند.

آمده است تا در دل سومین سالش، با باز یاد آوری خاطرات آن آسمانی‌ها، دل زمینی‌ها را در خاک‌های بهشتی منطقه راهیان نور خیمه نور کند و بگذارد تا اشک‌های شورانگیز زمزمه‌های عاشقی رزمندگان با رب الکریم، آرام و آهسته بر گوشه گوشه چشم‌های زائران سرزمین عشق شود.

اجرای نمایش‌ها، راه و آرامشی برای ابدیت مضامین دفاع مقدس، فرهنگ عاشورایی و انقلابی را بازگو می‌کند، تا رسانه‌ گویا انقلاب و بلندگوی اذان سفره‌های آسمانی باشد.

ما انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با چشمه‌های هنرمان، به هر آنجا که بخواهیم، آرام راهنمایی می‌کنیم.