امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی است

امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی است

خبرگزاری فارس: امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بیش از ۴ ماه قبل بود که موضوعی از سوی پلیس مطرح شد که براساس آن رانندگان متخلف می‌توانند از طرح بخشش استفاده کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: امروز آخرین مهلت بهره مندی از قانون بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۴ است.

وی ادامه داد: از فردا در صورت عدم پرداخت این دوبرابری در سوابق خودروها بار دیگر اعمال می شود.

امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی است

(image)

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بیش از ۴ ماه قبل بود که موضوعی از سوی پلیس مطرح شد که براساس آن رانندگان متخلف می‌توانند از طرح بخشش استفاده کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: امروز آخرین مهلت بهره مندی از قانون بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۴ است.

وی ادامه داد: از فردا در صورت عدم پرداخت این دوبرابری در سوابق خودروها بار دیگر اعمال می شود.