لزوم استفاده بجا از تحریم‌ها علیه ایران

لزوم استفاده بجا از تحریم‌ها علیه ایران

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «جک لو» در مصاحبه‌ای که روز سه شنبه (10 فروردین) منتشر شد، تصریح کرد: اعمال تحریم‌های اقتصادی، حربه‌ای قدرتمند در سیاست است که نباید «بیهوده» از آن استفاده شود.
 
خبرگزاری رویترز می‌گوید: جک لو در حالی بر لزوم استفاده بجا از تحریم‌های اقتصادی تاکید کرد که تحریم و در فهرست سیاه قراردادن افراد و سازمان‌ها، به ویژه قطع ارتباط و حذف آنها از نظام مالی جهانی به ابزاری مهم و قابل توجه در سیاست امریکا تبدیل شده است.
 
در همین حال وزیر خزانه داری امریکا در اظهارات خود بر لزوم دقت نظر در استفاده از حربه تحریم تاکید کرده و گفته است باید میزان اثرگذاری این سیاست را هم‌تراز با تاثیر نیروی نظامی در نظر گرفت.
 
وی افزود: «ما نمی توانیم از استفاده از تحریم‌ها پرهیز کنیم، زیرا این کار باعث کند شدن رشد خواهد شد، اما نمی‌توانیم همچنان بیهوده به این کار ادامه دهیم… این یک اقدام جدی است و چیزی است که باید از آن محافظت کرد تا در آینده در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد».
 
وزیر خزانه‌داری امریکا همچنین مدعی شد که تحریم‌های این کشور مراکز قدرت را هدف می‌گیرند.
 
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحریم‌های امریکا علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور عمدتاً مردم عادی را هدف قرار داده است.
 
به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌های دارو، فروش هواپیما، و … با هدف افزایش فشار اقتصادی به ملت ایران صورت گرفته‌ است.

لزوم استفاده بجا از تحریم‌ها علیه ایران

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «جک لو» در مصاحبه‌ای که روز سه شنبه (10 فروردین) منتشر شد، تصریح کرد: اعمال تحریم‌های اقتصادی، حربه‌ای قدرتمند در سیاست است که نباید «بیهوده» از آن استفاده شود.
 
خبرگزاری رویترز می‌گوید: جک لو در حالی بر لزوم استفاده بجا از تحریم‌های اقتصادی تاکید کرد که تحریم و در فهرست سیاه قراردادن افراد و سازمان‌ها، به ویژه قطع ارتباط و حذف آنها از نظام مالی جهانی به ابزاری مهم و قابل توجه در سیاست امریکا تبدیل شده است.
 
در همین حال وزیر خزانه داری امریکا در اظهارات خود بر لزوم دقت نظر در استفاده از حربه تحریم تاکید کرده و گفته است باید میزان اثرگذاری این سیاست را هم‌تراز با تاثیر نیروی نظامی در نظر گرفت.
 
وی افزود: «ما نمی توانیم از استفاده از تحریم‌ها پرهیز کنیم، زیرا این کار باعث کند شدن رشد خواهد شد، اما نمی‌توانیم همچنان بیهوده به این کار ادامه دهیم… این یک اقدام جدی است و چیزی است که باید از آن محافظت کرد تا در آینده در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد».
 
وزیر خزانه‌داری امریکا همچنین مدعی شد که تحریم‌های این کشور مراکز قدرت را هدف می‌گیرند.
 
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحریم‌های امریکا علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور عمدتاً مردم عادی را هدف قرار داده است.
 
به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌های دارو، فروش هواپیما، و … با هدف افزایش فشار اقتصادی به ملت ایران صورت گرفته‌ است.

لزوم استفاده بجا از تحریم‌ها علیه ایران

فروش بک لینک