عکس یادگاری که کاشانی از جشن تولد عابدزاده در کنار دایی و باقری منتشر کرد

عکس یادگاری که کاشانی از جشن تولد عابدزاده در کنار دایی و باقری منتشر کرد

شب گذشته جشن تولد احمدرضا عابدزاده در رستوران علی دایی برگزار شد و تعدادی از پرسپولیسی ها به این مراسم دعوت بودند.

حبیب کاشانی در این خصوص تصویری را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد و نوشت: «انشااللّه همیشه سالم و سلامت باشین. جشن تولد احمد رضا عابدزاده به میزبانی علی دایی عزیز و به همت محمد رجبی.»

کریم باقری، حبیب کاشانی، احمدرضا عابدزاده، محمدرجبی، علی دایی و افشین پیروانی

عکس یادگاری که کاشانی از جشن تولد عابدزاده در کنار دایی و باقری منتشر کرد

شب گذشته جشن تولد احمدرضا عابدزاده در رستوران علی دایی برگزار شد و تعدادی از پرسپولیسی ها به این مراسم دعوت بودند.

حبیب کاشانی در این خصوص تصویری را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد و نوشت: «انشااللّه همیشه سالم و سلامت باشین. جشن تولد احمد رضا عابدزاده به میزبانی علی دایی عزیز و به همت محمد رجبی.»

کریم باقری، حبیب کاشانی، احمدرضا عابدزاده، محمدرجبی، علی دایی و افشین پیروانی