نقض مکرر آتش بس در قره باغ

نقض مکرر آتش بس در قره باغ

به گزارش جهان، مهر به نقل از خبرگزاری تاس خبرداد: وزیر دفاع ارمنستان روز یکشنبه گزارش داد که [مفاد] توافقنامه آتش بس بر خط تماس دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ- آذربایجان و ارمنستان- حاکم است.
 
وزیر دفاع ارمنستان در ادامه گفت که به رغم توافقنامه مذکور،‌ نیروهای آذربایجان در منطقه شمال درگیری از خمپاره انداز استفاده کرده اند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است: «دشمن از خمپاره اندازهای ۸۲ میلیمتری و ۱۲۲ میلیمیتری دی-۳۰ در منطقه شمالی خط تماس استفاده کرده است». وزیر دفاع ارمنستان همچنین اظهار داشت که یگانهای پیشرفته نیروی دفاعی قره باغ به نظارت بر توافقنامه آتش بس ادامه می دهند و به وظایف خود عمل خواهند کرد.
 
از سوی دیگر،‌ وزیر دفاع آذربایجان طی بیانیه ای در روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان ظرف ۲۴ ساعت گذشته بر روی خط تماسی دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ در مرز آذربایجان و ارمنستان، «۱۲۵ بار توافقنامه آتش بس» را نقض کرده اند.
 
طبق اطلاعات وزارت دفاع آذربایجان،‌ مواضع نیروهای آذربایجانی در مرز میان دو کشور و در منطقه قره باغ مورد حمله نیروهای ارمنستان قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان هم طی بیانیه ای از ۱۲۵ حمله هوایی (تلافی جویانه) علیه مواضع و سنگرهای دشمن [ارمنستان] خبر داد.
 
 

نقض مکرر آتش بس در قره باغ

به گزارش جهان، مهر به نقل از خبرگزاری تاس خبرداد: وزیر دفاع ارمنستان روز یکشنبه گزارش داد که [مفاد] توافقنامه آتش بس بر خط تماس دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ- آذربایجان و ارمنستان- حاکم است.
 
وزیر دفاع ارمنستان در ادامه گفت که به رغم توافقنامه مذکور،‌ نیروهای آذربایجان در منطقه شمال درگیری از خمپاره انداز استفاده کرده اند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است: «دشمن از خمپاره اندازهای ۸۲ میلیمتری و ۱۲۲ میلیمیتری دی-۳۰ در منطقه شمالی خط تماس استفاده کرده است». وزیر دفاع ارمنستان همچنین اظهار داشت که یگانهای پیشرفته نیروی دفاعی قره باغ به نظارت بر توافقنامه آتش بس ادامه می دهند و به وظایف خود عمل خواهند کرد.
 
از سوی دیگر،‌ وزیر دفاع آذربایجان طی بیانیه ای در روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان ظرف ۲۴ ساعت گذشته بر روی خط تماسی دو طرف درگیر در مناقشه قره باغ در مرز آذربایجان و ارمنستان، «۱۲۵ بار توافقنامه آتش بس» را نقض کرده اند.
 
طبق اطلاعات وزارت دفاع آذربایجان،‌ مواضع نیروهای آذربایجانی در مرز میان دو کشور و در منطقه قره باغ مورد حمله نیروهای ارمنستان قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان هم طی بیانیه ای از ۱۲۵ حمله هوایی (تلافی جویانه) علیه مواضع و سنگرهای دشمن [ارمنستان] خبر داد.
 
 

نقض مکرر آتش بس در قره باغ

فروش بک لینک

موضع مسکو درباره درگیری‌های قره باغ

موضع مسکو درباره درگیری‌های قره باغ

به گزارش جهان، مهر به نقل از ایتارتاس خبرداد: وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نیروی خارجی را در رخ دادن درگیری ها در قره باغ مقصر نمی داند و این موضوع شامل ترکیه هم می شود.
 
«سرگئی لاوروف» گفت: ما هیچ نیروی خارجی و یا هیچ بازیگر خارجی را در تحریک به وقوع درگیری در قره باغ مقصر نمی دانیم. ما آنکارا را نیز متهم نمی کنیم.
 
وی افزود: مطمئنا ما اظهارات مشابهی را از رهبری ترکیه نیز شنیده ایم. هرچند اکنون برای همسایگان ترک ما مهم است که از دخالت در امور همه کشورها چه عراق باشد چه سوریه پرهیز کنند.
 
«لاوروف» گفت: کاملا پر واضح است که ترکیه علیرغم همه شواهد به چنین دخالت هایی ادامه می دهد و دست از حمایت خود از تروریسم بر نمی دارد.
 
وزیر خارجه روسیه افزود: من قضاوت نمی کنم که آنکارا چه نقشی در درگیری های قره باغ بازی کرد یا نکرد یا به چه کارهایی در این زمینه ادامه می دهد. هرچند که برای هر کسی شامل ترکیه و مردم این کشور مهم است که مطمئن شوند آنکارا عزم خود را برای دست برداشتن از حمایت تروریسم جزم کرده است.  
 

موضع مسکو درباره درگیری‌های قره باغ

به گزارش جهان، مهر به نقل از ایتارتاس خبرداد: وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نیروی خارجی را در رخ دادن درگیری ها در قره باغ مقصر نمی داند و این موضوع شامل ترکیه هم می شود.
 
«سرگئی لاوروف» گفت: ما هیچ نیروی خارجی و یا هیچ بازیگر خارجی را در تحریک به وقوع درگیری در قره باغ مقصر نمی دانیم. ما آنکارا را نیز متهم نمی کنیم.
 
وی افزود: مطمئنا ما اظهارات مشابهی را از رهبری ترکیه نیز شنیده ایم. هرچند اکنون برای همسایگان ترک ما مهم است که از دخالت در امور همه کشورها چه عراق باشد چه سوریه پرهیز کنند.
 
«لاوروف» گفت: کاملا پر واضح است که ترکیه علیرغم همه شواهد به چنین دخالت هایی ادامه می دهد و دست از حمایت خود از تروریسم بر نمی دارد.
 
وزیر خارجه روسیه افزود: من قضاوت نمی کنم که آنکارا چه نقشی در درگیری های قره باغ بازی کرد یا نکرد یا به چه کارهایی در این زمینه ادامه می دهد. هرچند که برای هر کسی شامل ترکیه و مردم این کشور مهم است که مطمئن شوند آنکارا عزم خود را برای دست برداشتن از حمایت تروریسم جزم کرده است.  
 

موضع مسکو درباره درگیری‌های قره باغ

خرید بک لینک