ترفند جالب استقلالی ها در نقل و انتقالات؛ خرید دومینویی بازیکن+تصاویر

ترفند جالب استقلالی ها در نقل و انتقالات؛ خرید دومینویی بازیکن+تصاویر

بختیار رحمانی بعد از ثبت قرارداد عکسی در اینستاگرامش گذاشت و کاوه رضایی را هم روی عکس تگ کرد.
استقلالی‌ها این فصل روند جالبی در نقل وانتقالات دارند. اگرچه پیش‌بینی می‌شد که با آمدن علیرضا منصوریان، نقش سید مهدی رحمتی در نقل و انتقالات کمتر شود اما ظاهرا این فصل هم این اتفاق نیفتاده است.

اولین خرید استقلالی‌ها یعنی وریا غفوری زمانی که منصوریان سرمربی نشده بود به استقلال آمد.

در دومین خرید استقلال هم رد پای رحمتی به وضوح دیده می‌شد. طوری که قبل از این که خبر ثبت قرارداد بختیار رحمانی با استقلال قطعی شود عکس رحمانی به همراه رحمتی در دروازه‌بان استقلال منتشر شد.

این روند بازیکن‌گیری به یک دومینو تبدیل شد. بختیار بعد از ثبت قرارداد عکسی درش گذاشت و کاوه رضایی را هم روی عکس تگ کرد. با وجود اتفاقاتی که افتاد و مدت زمانی که طی شد اما در نهایت کاوه هم آبی پوش شد.

خرید بعدی را هم از رحمانی می‌شد پیدا کرد، آرش افشین. به این ترتیب خریدهای دومینویی استقلالی‌ها ادامه دارد. روندی که نتایج بدی هم برای استقلالی‌ها هم نبوده است و توانسته‌اند در بازار نقل وانتقالات موفق باشند.

ترفند جالب استقلالی ها در نقل و انتقالات؛ خرید دومینویی بازیکن+تصاویر

بختیار رحمانی بعد از ثبت قرارداد عکسی در اینستاگرامش گذاشت و کاوه رضایی را هم روی عکس تگ کرد.
استقلالی‌ها این فصل روند جالبی در نقل وانتقالات دارند. اگرچه پیش‌بینی می‌شد که با آمدن علیرضا منصوریان، نقش سید مهدی رحمتی در نقل و انتقالات کمتر شود اما ظاهرا این فصل هم این اتفاق نیفتاده است.

اولین خرید استقلالی‌ها یعنی وریا غفوری زمانی که منصوریان سرمربی نشده بود به استقلال آمد.

در دومین خرید استقلال هم رد پای رحمتی به وضوح دیده می‌شد. طوری که قبل از این که خبر ثبت قرارداد بختیار رحمانی با استقلال قطعی شود عکس رحمانی به همراه رحمتی در دروازه‌بان استقلال منتشر شد.

این روند بازیکن‌گیری به یک دومینو تبدیل شد. بختیار بعد از ثبت قرارداد عکسی درش گذاشت و کاوه رضایی را هم روی عکس تگ کرد. با وجود اتفاقاتی که افتاد و مدت زمانی که طی شد اما در نهایت کاوه هم آبی پوش شد.

خرید بعدی را هم از رحمانی می‌شد پیدا کرد، آرش افشین. به این ترتیب خریدهای دومینویی استقلالی‌ها ادامه دارد. روندی که نتایج بدی هم برای استقلالی‌ها هم نبوده است و توانسته‌اند در بازار نقل وانتقالات موفق باشند.

(image)

(image)

(image)