دلیل عدم جذب این هافبک بازیساز توسط استقلال مشخص شد

فوتان توسکی چند روزی بود که در ایران حضور داشت و در تمرینات استقلال شرکت کرد اما این که چرا این بازیکن به یکباره قهر کرد کمی عجیب بود.

ظاهرا اعضای هیات مدیره استقلال از اینکه بهرام افشارزاده خودسرانه با این بازیکن مذاکره کرده ناراحت شده و به وی پیغام دادند در آخرین نشست هیات مدیره با وزیر ورزش مصوب شد بازیکنان خارجی با تائید تمامی اعضای هیات مدیره جذب استقلال شوند اما سرپرست استقلال خودسرانه در حال مذاکره با این بازیکن است و اگر روزی وزیر در این مورد گزارش بخواهد افشارزاده پاسخگو خواهد بود.

همین موضوع باعث شد تا افشارزاده بیماری شکم توسکی که چندی پیش از این ناحیه جراحی داشته را بهانه کند و عدم تماس با این بازیکن در نهایت باعث قهر وی و ترک ایران شد.

نامه

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اسکای نیوز

کانون نماز