ساک‌هایی که بدون صاحبانشان بازگشتند +تصاویر

ساک‌هایی که بدون صاحبانشان بازگشتند +تصاویر

«مصطفی» و «مجتبی بختی» دو برادر مشهدی بودند که حدود یک سال قبل، تلاش های جدی خود را برای پیوستن به یگان های «مدافع حرم» در «سوریه» آغاز کردند. آن ها پس از بارها مواجه شدن با در بسته و بن بست های مایوس کننده، سرانجام توانستند از طریق «لشکر فاطمیون»(یگان اختصاصی مدافعام حرم افغان تبار») خود را به خطوط مقدم نبرد در «شام» برسانند و سرانجام، ۹ ماه قبل، هر دو برادر، در یک روز، طی نبرد با «مزدوران سعودی» و «پیروان اسلام آمریکایی» بال در بال ملائک گشودند و پیکر پاکشان، در «بهشت رضا(صلوات الله علیه)» تا روز ظهور مولایشان به امانت سپرده شده است.

 

چند روز قبل، ساک های صحرایی حاوی وسایل شخصی آن دو برادر شهید، به کشور بازگشت و به خانواده ی مکرم‌شان تحویل شد. تصویری که پیش رو دارید، نمایی است از این دو ساک صحرایی در خانه ی پدری شهیدان بختی. آن چه بر روی ساک ها نوشته شده است، اسامی جهادی «مصطفی» و «مجتبی» در «لشکر فاطمیون» است:

 

 

 

 

مشرق

ساک‌هایی که بدون صاحبانشان بازگشتند +تصاویر

«مصطفی» و «مجتبی بختی» دو برادر مشهدی بودند که حدود یک سال قبل، تلاش های جدی خود را برای پیوستن به یگان های «مدافع حرم» در «سوریه» آغاز کردند. آن ها پس از بارها مواجه شدن با در بسته و بن بست های مایوس کننده، سرانجام توانستند از طریق «لشکر فاطمیون»(یگان اختصاصی مدافعام حرم افغان تبار») خود را به خطوط مقدم نبرد در «شام» برسانند و سرانجام، ۹ ماه قبل، هر دو برادر، در یک روز، طی نبرد با «مزدوران سعودی» و «پیروان اسلام آمریکایی» بال در بال ملائک گشودند و پیکر پاکشان، در «بهشت رضا(صلوات الله علیه)» تا روز ظهور مولایشان به امانت سپرده شده است.

 

چند روز قبل، ساک های صحرایی حاوی وسایل شخصی آن دو برادر شهید، به کشور بازگشت و به خانواده ی مکرم‌شان تحویل شد. تصویری که پیش رو دارید، نمایی است از این دو ساک صحرایی در خانه ی پدری شهیدان بختی. آن چه بر روی ساک ها نوشته شده است، اسامی جهادی «مصطفی» و «مجتبی» در «لشکر فاطمیون» است:

 

 

(image)

 

(image)

 

مشرق