داداش بازگشتت را به ارتش سرخ تبریک میگم +تصویر

داداش بازگشتت را به ارتش سرخ تبریک میگم +تصویر

مهدی طارمی بعد از ۱۸ روز از امضای قراردادش با ریزه اسپور، به پرسپولیس بازگشت. بیرانوند و فرشاد احمدزاده هم به استقبال طارمی رفتند و پست هایی در خود منتشر کردند.

 

 

احمدزاده نوشت: داداش برگشتی به خونت قدمت رو جفت چشامون.

 

بیرانوند هم این پیام را منتشر کرد: بوی گل آورد نسیم صبا بلبل بی دل ننشیند خموش. داداش بازگشتت را به ارتش سرخ تبریک میگم.

 

 

داداش بازگشتت را به ارتش سرخ تبریک میگم +تصویر

مهدی طارمی بعد از ۱۸ روز از امضای قراردادش با ریزه اسپور، به پرسپولیس بازگشت. بیرانوند و فرشاد احمدزاده هم به استقبال طارمی رفتند و پست هایی در خود منتشر کردند.

 

 

احمدزاده نوشت: داداش برگشتی به خونت قدمت رو جفت چشامون.

 

بیرانوند هم این پیام را منتشر کرد: بوی گل آورد نسیم صبا بلبل بی دل ننشیند خموش. داداش بازگشتت را به ارتش سرخ تبریک میگم.