بازنده بزرگ جدایی کی‌روش از تیم ملی +تصویر

بازنده بزرگ جدایی کی‌روش از تیم ملی +تصویر

این روزها دوباره بحث جدایی کارلوس کی‌روش از تیم ملی کشورمان داغ شده است. مسلما اگر این اتفاق رخ بدهد، تغییرات زیادی در انتظار تیم ایران خواهد بود، اما بعید است کسی به اندازه علیرضا حقیقی از این بابت زیان کند؛ بازیکنی که با اعتماد کی‌روش به شماره یک تیم ملی تبدیل شد، اما دور از ذهن است که مربی بعدی به همین اندازه پشت او بایستد.

بازنده بزرگ جدایی کی‌روش از تیم ملی +تصویر

این روزها دوباره بحث جدایی کارلوس کی‌روش از تیم ملی کشورمان داغ شده است. مسلما اگر این اتفاق رخ بدهد، تغییرات زیادی در انتظار تیم ایران خواهد بود، اما بعید است کسی به اندازه علیرضا حقیقی از این بابت زیان کند؛ بازیکنی که با اعتماد کی‌روش به شماره یک تیم ملی تبدیل شد، اما دور از ذهن است که مربی بعدی به همین اندازه پشت او بایستد.

(image)