بارزانی ساز تجزیه عراق را کوک می کند!

به گزارش جهان به نقل از العالم، روزنامه گاردین چاپ انگلیس روز شنبه 23 ژانویه مقاله ای از “مارتین شولوف” با عنوان “رهبر کردهای عراق می گوید که باید مرزها را از نو ترسیم کرد” منتشر کرده است.
 
به نوشته تارنمای “روسیا الیوم” ، شولوف درمقاله خود نوشت که مسعود بارزانی رییس منطقه کردستان عراق از رهبران جهان درخواست کرده تا به شکست توافق سایکس پیکو (سال 1916) که مرزهای فعلی خاورمیانه را ترسیم کرده، اذعان کنند؛ همچنین خواستار توافقی جدید شد که زمینه را برای تاسیس کشور کردستان فراهم کند.
 
گاردین به زمان بیان چنین اظهاراتی از سوی بارزانی اشاره نکرد.
 
بارزانی ادعا کرده که جامعه بین الملل در حال پذیرش این موضوع است که مشخصا عراق و سوریه را دیگر نمی توان یکپارچه کرد و “همزیستی اجباری” اشتباه است.
 
وی تاکید دارد که “به گمان وی رهبران جهان به این باور رسیده اند که دوره سایکس پیکو به پایان رسیده است؛ خواه این امر را بیان کنند یا نکنند، این مساله حقیقت دارد”.
 
شولوف می نویسد، نقشه سیاسی شمال عراق در 18 ماه گذشته پس از حمله داعش به موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به طور ریشه ای تغییر کرد؛ نیروهای کرد اینک به طور کامل کرکوک و سنجار و هزاران مایل دیگر که پیشتر تحت سلطه دولت مرکزی عراق بود را در اختیار گرفته اند.
 
بارزانی می گوید که استقلال کردها “اینک پیش از هرزمان دیگری نزدیکتر شده است و دولت هایی که برای سال های مدید با این اقدام مخالف بودند، اینک به سودمندی آن دارند قانع می شوند، با توجه به آنکه حاکمیت کردها بر طبق مرزهای فعلی، مساله را روشن تر خواهد کرد”.
 

علم و فناوری

آپدیت نود 32