طاهری:پرسپولیس بابت طارمی خسارت نمی دهد/رضاییان خطای بزرگی کرده است

طاهری:پرسپولیس بابت طارمی خسارت نمی دهد/رضاییان خطای بزرگی کرده است

طاهری:پرسپولیس بابت طارمی خسارت نمی دهد/رضاییان خطای بزرگی کرده است

به گزارش ، علی اکبر طاهری درباره بازگشت طارمی اظهار داشت: ما قبل از پایان فصل گذشته برای تمدید قرارداد طارمی وارد عمل شده بودیم. بازیکنان ما خواسته های خاص خود را دارند که بتوانند به تیمهای اروپایی بروند و پیشرفت کنند. توافقاتی کرده بودیم اما مذاکراتی را با تیم ترکیه ای کرده بود که درست نبود. از آنجایی که سیاست های من طوری نبود که من در رسانه ها این بحث را دنبال کنم.

وی افزود: هفته گذشته خود طارمی نیز متوجه شد که کار درستی انجام نشده بود. از طرفی هواداران ما که همه وجود باشگاه هستند و نباید به شخصیتشان ضربه ای وارد شود، ناراحت و مکدر شده بودند. صحبتی که در انتها طارمی با من روز جمعه داشت، دنبال این بود که برگردد. ما صحبت ها را انجام دادیم و دیشب وارد ایران شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه برانکو در جریان این موضوع هست، تصریح کرد: طبیعتا نوع آمدن و تعاملی که بوده، به خاطر همین بوده که شان باشگاه حفظ شود. بر همین اساس ما نحوه ورودش را در همین راستا قرار دادیم.

طاهری درباره اینکه پرسپولیس غرامتی می دهد یا خیر، گفت: باشگاه هیچ نوع پرداختی را به باشگاه ترکیه ای نخواهد داشت و اگر هم چیزی باشد، خود بازیکن پرداخت می کند. البته ما کمک می کنیم که طارمی کمترین ضربه را بخورد.

وی درباره حضور ۲ بازیکن اوکراینی افزود: از ادبیات کار فوتبال است که سرمربی و کادرفنی نقطه نظراتی دارند که تیمشان را تقویت کنند. اینطور نیست که ما بدون تعامل برانکو کاری را انجام دهیم. در همین ارتباط بازیکنانی هم آمدند، در این شرایط بوده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در رابطه با کادرفنی این تیم و وضعیت مربیان ایرانی بیان داشت: متاسفانه اسامی برده می شود اما همه این عزیزان محترم هستند. اگر یک نفر انتخاب می شود، دلیل بی قابلیتی بقیه نیست و ما قصد بی احترامی نداریم. اگر نفر دیگری مطرح باشد، باید بین من و برانکو مطرح باشد.

طاهری درباره انحلال تیم ب پرسپولیس گفت: متاسفانه برخی از همکاران در بخش صدا مطالبی را گفتند که از روی اطلاعات کم آنها است. بحث تشکیل تیم دوم باشگاه این بود که بنا به آیین نامه که بعضا در کشورهای پیشرفته است، می توانیم بعدا از تیم ب به تیم بزرگسالان بروند. این موضوع نیازمند آیین نامه ای است که اجازه چنین کاری به ما بدهد. با همین تفکر این تیم تشکیل شد اما در روند کار دیدیم که موانع قانونی در سر کار ما هست. تصمیم گرفتیم افراد در رده های پایه به رشد و تربیت بازیکنان بپردازند.

وی در خصوص وضعیت رامین رضاییان بیان داشت: رامین رضاییان شرایط متفاوتی دارد و او قراردادی دارد و ما هم شکایتی را ارائه دادیم. رضاییان خطای بزرگی کرده  و باشگاه هم برای حفظ ارزش های خودش پای این موضوع ایستاده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: امیدوارم هواداران ما با حضور پرشور خود برای حمایت از تیم سال خوبی را برای پرسپولیس رقم بزنند.

طاهری:پرسپولیس بابت طارمی خسارت نمی دهد/رضاییان خطای بزرگی کرده است

(image)

به گزارش ، علی اکبر طاهری درباره بازگشت طارمی اظهار داشت: ما قبل از پایان فصل گذشته برای تمدید قرارداد طارمی وارد عمل شده بودیم. بازیکنان ما خواسته های خاص خود را دارند که بتوانند به تیمهای اروپایی بروند و پیشرفت کنند. توافقاتی کرده بودیم اما مذاکراتی را با تیم ترکیه ای کرده بود که درست نبود. از آنجایی که سیاست های من طوری نبود که من در رسانه ها این بحث را دنبال کنم.

وی افزود: هفته گذشته خود طارمی نیز متوجه شد که کار درستی انجام نشده بود. از طرفی هواداران ما که همه وجود باشگاه هستند و نباید به شخصیتشان ضربه ای وارد شود، ناراحت و مکدر شده بودند. صحبتی که در انتها طارمی با من روز جمعه داشت، دنبال این بود که برگردد. ما صحبت ها را انجام دادیم و دیشب وارد ایران شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه برانکو در جریان این موضوع هست، تصریح کرد: طبیعتا نوع آمدن و تعاملی که بوده، به خاطر همین بوده که شان باشگاه حفظ شود. بر همین اساس ما نحوه ورودش را در همین راستا قرار دادیم.

طاهری درباره اینکه پرسپولیس غرامتی می دهد یا خیر، گفت: باشگاه هیچ نوع پرداختی را به باشگاه ترکیه ای نخواهد داشت و اگر هم چیزی باشد، خود بازیکن پرداخت می کند. البته ما کمک می کنیم که طارمی کمترین ضربه را بخورد.

وی درباره حضور ۲ بازیکن اوکراینی افزود: از ادبیات کار فوتبال است که سرمربی و کادرفنی نقطه نظراتی دارند که تیمشان را تقویت کنند. اینطور نیست که ما بدون تعامل برانکو کاری را انجام دهیم. در همین ارتباط بازیکنانی هم آمدند، در این شرایط بوده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در رابطه با کادرفنی این تیم و وضعیت مربیان ایرانی بیان داشت: متاسفانه اسامی برده می شود اما همه این عزیزان محترم هستند. اگر یک نفر انتخاب می شود، دلیل بی قابلیتی بقیه نیست و ما قصد بی احترامی نداریم. اگر نفر دیگری مطرح باشد، باید بین من و برانکو مطرح باشد.

طاهری درباره انحلال تیم ب پرسپولیس گفت: متاسفانه برخی از همکاران در بخش صدا مطالبی را گفتند که از روی اطلاعات کم آنها است. بحث تشکیل تیم دوم باشگاه این بود که بنا به آیین نامه که بعضا در کشورهای پیشرفته است، می توانیم بعدا از تیم ب به تیم بزرگسالان بروند. این موضوع نیازمند آیین نامه ای است که اجازه چنین کاری به ما بدهد. با همین تفکر این تیم تشکیل شد اما در روند کار دیدیم که موانع قانونی در سر کار ما هست. تصمیم گرفتیم افراد در رده های پایه به رشد و تربیت بازیکنان بپردازند.

وی در خصوص وضعیت رامین رضاییان بیان داشت: رامین رضاییان شرایط متفاوتی دارد و او قراردادی دارد و ما هم شکایتی را ارائه دادیم. رضاییان خطای بزرگی کرده  و باشگاه هم برای حفظ ارزش های خودش پای این موضوع ایستاده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: امیدوارم هواداران ما با حضور پرشور خود برای حمایت از تیم سال خوبی را برای پرسپولیس رقم بزنند.