بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم

بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر علی لاریجانی در بخشی از سخنرانی خود در مراسم معارفه رئیس سازمان صدا و سیما، به موضوع سلامت اشاره کرد و افزود: گام های خوبی در حوزه سلامت برداشته شده و سرمایه گذاری های سنگینی در این حوزه انجام شده شده است.
 
وی با تاکید بر اینکه بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم، گفت: گرفتاری های عجیبی در حوزه سلامت داشتیم که حل شده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که اگر در گوشه ای هم مشکلی وجود دارد نباید بزرگ نمایی شود، تاکید کرد: اصل تئوری سلامت نباید زیر سئوال برود.

بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر علی لاریجانی در بخشی از سخنرانی خود در مراسم معارفه رئیس سازمان صدا و سیما، به موضوع سلامت اشاره کرد و افزود: گام های خوبی در حوزه سلامت برداشته شده و سرمایه گذاری های سنگینی در این حوزه انجام شده شده است.
 
وی با تاکید بر اینکه بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم، گفت: گرفتاری های عجیبی در حوزه سلامت داشتیم که حل شده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که اگر در گوشه ای هم مشکلی وجود دارد نباید بزرگ نمایی شود، تاکید کرد: اصل تئوری سلامت نباید زیر سئوال برود.

بحران سلامت را پشت سر گذاشته ایم

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

ما شکست خورده ایم اما دنیا به آخر نرسیده است

به گزارش جهان، سجاد صفارهرندی در شبکه های اجتماعی نوشت:
ما شکست خورده ایم و این شکست را می  پذیریم. بهترین شیوۀ مواجهه با شکست، پذیرفتن آن و درس گرفتن از آن است. ما نیاز نداریم که در واکنش به شکست، کودک وار از حقیقت بگریزیم و برای نپذیرفتن آن خود را و فراتر از خود را به آتش بکشیم. ما نیازی نداریم که در واکنش به شکست، جنون آمیز دائماً فریاد بزنیم: «ما بیشماریم … ما بیشماریم»! ما بیشمار نیستیم ولی زیادیم! زیادیم ولی نه آنقدر زیاد که بدون همراه کردن دیگران، دیگرانی غیر از خودمان، بتوانیم انتخابات را ببریم.
ما شکست خورده ایم اما دنیا به آخر نرسیده است. خدا هست، آقا هست، نظام هست، حزب الله هست. رخداد تاریخ سازی که با انقلاب خمینی (ره) آغاز شده است، ادامه دارد و با همۀ فراز و نشیب  ها تداوم خواهد داشت. چه بسا شکست و نزول و افول هم نشئه  ای از نشآت همین تاریخ باشد و مقدمه  ای برای صعود دیگری. فلسفه خوانده  ها حتماً حکایت “مکر عقل” را که هگل می  گفت، شنیده اند. ما دیندارها به آن می  گوییم: “مشیت الهی”!

 

کیمیا دانلود

تکنولوژی جدید