ایستگاه مترو سهروردی تهران افتتاح شد

ایستگاه مترو سهروردی تهران افتتاح شد

به گزارش افق، این ایستگاه ۲۰۰ بعداز تقاطع شهید بهشتی و سهروردی در خیابان شهید بهشتی قرار دارد.
این ایستگاه که در عمق ۲۵ متری زمین احداث شده است، علاوه بر ۸۹ هزار متر مکعب خاک برداری، پنج هزار تن آرماتوربندی، ۳۳ هزار متر مکعب قالب بندی و ۵۸ هزار متر مکعب بتن ریزی شده است.
ایستگاه مترو سهروردی دارای ۱۸ دستگاه پله برقی است که ورودی جنوبی آن امروز (دوشنبه) و ورودی شمالی آن نیز تا قبل از آغاز سال جدید تحصیلی آماده بهره برداری می شود.
براساس اعلام شهرداری تهران ایستگاه بعدی این خط که تا پیش از بازگشایی مدارس افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد، ایستگاه شهید قدوسی واقع در چهارراه قصر است.
خط سه مترو تهران به طول ۳۷ کیلومتر بزرگترین و طولانی ترین خط مترو در خاورمیانه است که جنوب غربی پایتخت را به شمال شرق وصل می کند.
این خط از ایستگاه شهرک قائم در شمال شرق تهران آغاز می شود و تا ایستگاه آزادگان در جنوب غرب ادامه دارد.
سرفاصله حرکت قطارها در خط سه مترو تا زمان بهره برداری کامل از این خط، ۱۵ دقیقه است.

ایستگاه مترو سهروردی تهران افتتاح شد

به گزارش افق، این ایستگاه ۲۰۰ بعداز تقاطع شهید بهشتی و سهروردی در خیابان شهید بهشتی قرار دارد.
این ایستگاه که در عمق ۲۵ متری زمین احداث شده است، علاوه بر ۸۹ هزار متر مکعب خاک برداری، پنج هزار تن آرماتوربندی، ۳۳ هزار متر مکعب قالب بندی و ۵۸ هزار متر مکعب بتن ریزی شده است.
ایستگاه مترو سهروردی دارای ۱۸ دستگاه پله برقی است که ورودی جنوبی آن امروز (دوشنبه) و ورودی شمالی آن نیز تا قبل از آغاز سال جدید تحصیلی آماده بهره برداری می شود.
براساس اعلام شهرداری تهران ایستگاه بعدی این خط که تا پیش از بازگشایی مدارس افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد، ایستگاه شهید قدوسی واقع در چهارراه قصر است.
خط سه مترو تهران به طول ۳۷ کیلومتر بزرگترین و طولانی ترین خط مترو در خاورمیانه است که جنوب غربی پایتخت را به شمال شرق وصل می کند.
این خط از ایستگاه شهرک قائم در شمال شرق تهران آغاز می شود و تا ایستگاه آزادگان در جنوب غرب ادامه دارد.
سرفاصله حرکت قطارها در خط سه مترو تا زمان بهره برداری کامل از این خط، ۱۵ دقیقه است.