فاجعه در فوتبال ایران/گل،مشروب و ترامادول می زنند! +تصویر

فاجعه در فوتبال ایران/گل،مشروب و ترامادول می زنند! +تصویر

گل،مشروب و ترامادول.

این سه واژه ای است که مهدی هاشمی نسب در گفت و گو با خبر ورزشی مدعی شده استفاده اش در فوتبال رایج است.

خبر ورزشی نوشته که استقلالی ها یکشنبه در انتظار حضور فرهاد مجیدی در آزادی هستند.

فاجعه در فوتبال ایران/گل،مشروب و ترامادول می زنند!

فاجعه در فوتبال ایران/گل،مشروب و ترامادول می زنند! +تصویر

گل،مشروب و ترامادول.

این سه واژه ای است که مهدی هاشمی نسب در گفت و گو با خبر ورزشی مدعی شده استفاده اش در فوتبال رایج است.

خبر ورزشی نوشته که استقلالی ها یکشنبه در انتظار حضور فرهاد مجیدی در آزادی هستند.

(image)