ایثار یعنی همین!

ایثار یعنی همین!

گفتند امیرسیاوشی در آستانۀ دامادی بود و چند روز مانده به آغاز زندگی مشترک شهید شد 
 
خواستم چیزی بگویم ، زبانم بند آمد 
حرفی برای گفتن نداشتم :
 به گمانم ایثار یعنی همین! 
 
یعنی بگذاری و بگذری ؛ 
یعنی چشم بر همۀ آرزوهایت ببندی ، بین خودمان بماند ؛ امیر شدن به همین راحتی ها نیست … .

 

ایثار یعنی همین!

گفتند امیرسیاوشی در آستانۀ دامادی بود و چند روز مانده به آغاز زندگی مشترک شهید شد 
 
خواستم چیزی بگویم ، زبانم بند آمد 
حرفی برای گفتن نداشتم :
 به گمانم ایثار یعنی همین! 
 
یعنی بگذاری و بگذری ؛ 
یعنی چشم بر همۀ آرزوهایت ببندی ، بین خودمان بماند ؛ امیر شدن به همین راحتی ها نیست … .

 

ایثار یعنی همین!

خرید بک لینک

دانلود موزیک