اما و اگرهای بازگشت فرش ایرانی به آمریکا

اما و اگرهای بازگشت فرش ایرانی به آمریکا

به گزارش جهان، خبرها حکایت از آن دارد که آمریکا به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ در آستانه معاملات جدید با ایران در بخش غیرنفتی قرار دارد، اما آیا جایگاه از دست رفته ایران به ویژه در بخش صادرات فرش قابل ترمیم خواهد بود؟
 
بالاخره پس از چندین سال هیاهو و جدال سیاسی، سفره تحریم ها از سر اقتصاد ایران برچیده شد و اقتصاد کشورمان خود را مهیای روزهای بهای و پررونق می کند.
 
انتظارات اقتصادی برای تغییر چهره ایران در شرایط پساتحریم متعدد است. بخشی از این انتظارات معطوف به کاهش اتکای ایران به صادرات نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است. بدون تردید ایران برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم، مسیر پررقیب و دشواری در پیش دارد.
 
خبرها حکایت از آن دارد که آمریکا به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ و پررونق در آستانه معاملات جدید با ایران در بخش غیرنفتی قرار دارد، اما ایران تا چه حد می تواند روی این بازار حساب بازر کند و اساسا آیا جایگاه از دست رفته ایران به ویژه در بخش صادرات فرش قابل ترمیم خواهد بود؟
 
طی یکی دو ماه اخیر صحبت از آغاز صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا مطرح بوده است. اما در این میان اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. در سال هایی که صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا تحت تاثیر تحریم های اعمالی بود، چندین کشور همچون چین، هند و پاکستان توانستند از جای خالی ایران در این بازار نهایت استفاده را ببرند.
 
اما اکنون و در شرایط پساتحریم ایران آماده یک جهش در بخش صادرات اقلام غیرنفتی و به ویژه فرش قرار گرفته است. باید بپذیریم که بازگشت ایران به این بازار بسیار دشوار خواهد بود، زیرا طی سال های تحریم کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان با قیمت های بسیار پایین فرش دستباف خود را به آمریکا صادر کردند. این در حالی است که هزینه تولید و بافت فرش در این کشورها بسیار پایین و در مقابل هزینه های بافت و تولید فرش در ایران بسیار بالاست.
 
در چنین شرایطی ورود دوباره به ایران به بازار آمریکا نیازمند زمان و همت بسیار زیاد است. صنعت فرش ما باید به سمتی برود که قیمت تمام شده بافت و تولید فرش کاهش پیدا کند.
 
به اعتقاد کارشناسان، کیفیت فرش دستباف کشورهای رقیب مان به هیچ وجه به پای کیفیت فرش دستباف ایرانی نمی رسد و فرش ایرانی به تمام معنا هنری است.
 
باید این را بدانیم که هندی ها و چینی ها فرش دستباف خود را به نام فرش ایرانی در بازار آمریکا عرضه می کنند و این موضوع دلیل محکمی است که نه فقط در آمریکا، بلکه در تمام نقاط دنیا فرش دستباف ایرانی دارای طرفداران طرفداران بسیار زیادی است.
 
مساله دیگر این است که باید در بحث تبلیغات در بازار آمریکا تلاش بیشتری داشته باشیم. جای خالی فرش ایران در مجلات مدرن و مطرح دکوراسیون دنیا بسیار خالی است. نکته دیگر این که در حال حاضر شبکه فروش فرش دستباف ایرانی در دنیا در حال از بین رفتن است و بسیاری از فروشندگان فرش به سوی مشاغل دیگری رفته اند.
 
اگر در این زمینه اقدامات لازم انجام شود، فروش فرش برای ما می تواند به مثابه یک شناسنامه باشد که نقش بسیاری در شناساندن هویت ایرانی به سایر فرهنگ ها و کشورها دارد. ما باید به طور دقیق بر روی این موضوع کار کنیم و چنانچه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم، فرش دستباف ایرانی هیچ مشکلی در رابطه با فروش و صادرات نخواهد داشت.
 
کیفیت فرش ایرانی و نوع پشم آن که ویژگی ارتجاعی دارد، یکی از مهم ترین مزایای آن است. همچنین فرش ایرانی دارای اصالت است که هیچ یک از فرش های دنیا دارای این خاصیت نیستند.
 
در سال هایی که ما تحت تاثیر تحریم ها قرار داشتیم، از نیازها و سلایق آمریکایی ها در مورد فرش دستباف دور مانده ایم و بخشی از نیازها و سلایق آنها با تولیدات قبلی ما تفاوت اساسی دارد. پس باید یک بار دیگر بازار آمریکا و نیازهایش را به دقت مرور و بررسی کنیم که بتوانین نظر خریداران را جلب کنیم.

 

اما و اگرهای بازگشت فرش ایرانی به آمریکا

به گزارش جهان، خبرها حکایت از آن دارد که آمریکا به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ در آستانه معاملات جدید با ایران در بخش غیرنفتی قرار دارد، اما آیا جایگاه از دست رفته ایران به ویژه در بخش صادرات فرش قابل ترمیم خواهد بود؟
 
بالاخره پس از چندین سال هیاهو و جدال سیاسی، سفره تحریم ها از سر اقتصاد ایران برچیده شد و اقتصاد کشورمان خود را مهیای روزهای بهای و پررونق می کند.
 
انتظارات اقتصادی برای تغییر چهره ایران در شرایط پساتحریم متعدد است. بخشی از این انتظارات معطوف به کاهش اتکای ایران به صادرات نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است. بدون تردید ایران برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم، مسیر پررقیب و دشواری در پیش دارد.
 
خبرها حکایت از آن دارد که آمریکا به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ و پررونق در آستانه معاملات جدید با ایران در بخش غیرنفتی قرار دارد، اما ایران تا چه حد می تواند روی این بازار حساب بازر کند و اساسا آیا جایگاه از دست رفته ایران به ویژه در بخش صادرات فرش قابل ترمیم خواهد بود؟
 
طی یکی دو ماه اخیر صحبت از آغاز صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا مطرح بوده است. اما در این میان اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. در سال هایی که صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا تحت تاثیر تحریم های اعمالی بود، چندین کشور همچون چین، هند و پاکستان توانستند از جای خالی ایران در این بازار نهایت استفاده را ببرند.
 
اما اکنون و در شرایط پساتحریم ایران آماده یک جهش در بخش صادرات اقلام غیرنفتی و به ویژه فرش قرار گرفته است. باید بپذیریم که بازگشت ایران به این بازار بسیار دشوار خواهد بود، زیرا طی سال های تحریم کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان با قیمت های بسیار پایین فرش دستباف خود را به آمریکا صادر کردند. این در حالی است که هزینه تولید و بافت فرش در این کشورها بسیار پایین و در مقابل هزینه های بافت و تولید فرش در ایران بسیار بالاست.
 
در چنین شرایطی ورود دوباره به ایران به بازار آمریکا نیازمند زمان و همت بسیار زیاد است. صنعت فرش ما باید به سمتی برود که قیمت تمام شده بافت و تولید فرش کاهش پیدا کند.
 
به اعتقاد کارشناسان، کیفیت فرش دستباف کشورهای رقیب مان به هیچ وجه به پای کیفیت فرش دستباف ایرانی نمی رسد و فرش ایرانی به تمام معنا هنری است.
 
باید این را بدانیم که هندی ها و چینی ها فرش دستباف خود را به نام فرش ایرانی در بازار آمریکا عرضه می کنند و این موضوع دلیل محکمی است که نه فقط در آمریکا، بلکه در تمام نقاط دنیا فرش دستباف ایرانی دارای طرفداران طرفداران بسیار زیادی است.
 
مساله دیگر این است که باید در بحث تبلیغات در بازار آمریکا تلاش بیشتری داشته باشیم. جای خالی فرش ایران در مجلات مدرن و مطرح دکوراسیون دنیا بسیار خالی است. نکته دیگر این که در حال حاضر شبکه فروش فرش دستباف ایرانی در دنیا در حال از بین رفتن است و بسیاری از فروشندگان فرش به سوی مشاغل دیگری رفته اند.
 
اگر در این زمینه اقدامات لازم انجام شود، فروش فرش برای ما می تواند به مثابه یک شناسنامه باشد که نقش بسیاری در شناساندن هویت ایرانی به سایر فرهنگ ها و کشورها دارد. ما باید به طور دقیق بر روی این موضوع کار کنیم و چنانچه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم، فرش دستباف ایرانی هیچ مشکلی در رابطه با فروش و صادرات نخواهد داشت.
 
کیفیت فرش ایرانی و نوع پشم آن که ویژگی ارتجاعی دارد، یکی از مهم ترین مزایای آن است. همچنین فرش ایرانی دارای اصالت است که هیچ یک از فرش های دنیا دارای این خاصیت نیستند.
 
در سال هایی که ما تحت تاثیر تحریم ها قرار داشتیم، از نیازها و سلایق آمریکایی ها در مورد فرش دستباف دور مانده ایم و بخشی از نیازها و سلایق آنها با تولیدات قبلی ما تفاوت اساسی دارد. پس باید یک بار دیگر بازار آمریکا و نیازهایش را به دقت مرور و بررسی کنیم که بتوانین نظر خریداران را جلب کنیم.

 

اما و اگرهای بازگشت فرش ایرانی به آمریکا

لایسنس نود 32 ورژن 7

تلگرام

اما و اگرهای تولید واکسن ترک اعتیاد

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اعتیاد به یکی از جدی ترین معضلات عصر کنونی ما بدل شده،پیر و جوان در طیف ها و قشرهای متعددی از جامعه به مواد مخدر آلوده شده اند،برخی به عنوان مصرف کننده های حرفه ای و برخی دیگر بصورت تفننی،سلامت و سعادت زندگی خود را در معرض قمار دود و دم و نشئگی گذاشته اند.

در شرایطی که این تهدید بنیان جامعه و خانواده را به مخاطره انداخته،بدون شک کشف واکسن پیشگیری از اعتیاد می تواند گامی رو به جلو محسوب شود و به نوعی انقلابی اساسی را در عرصه مقابله و پیشگیری از این بلایخانمانسوز ایفا کند.

در طی روزهای اخیر اخباری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه دانشمندان از واکسن جدیدی رونمایی کرده اند که از مصرف بیش از حد فنتانیل و اعتیاد جلو گیری می کند.

طبق اظهار نظر کارشناسان،مخدرات صنعتی یکی از آسیب زا ترین موارد اعتیاد و سوء مصرف مواد در جامعه به شمار می رود و در واقع مخدرهای صنعتی سهم تخریبی هر چه بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

فنتانیل یکی از مخدرهای صنعتی به شمار می رود که به قاتل درد شهره است و 50 تا 500 برابر قوی تر ازمورفین به شمار می رود و به واقع اغلب مصرف کنندگان این نوع خاص از مواد،به دلیل سومصرف هروئین به جایگزین سازی با فنتانیل اقدام می کنند.

طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه ها،آزمایشگاه های غیر قانونی با شتاب و سرعتی بسیار بالا،ساختار مولکولی ((فنتانیل))را برای جلوگیری از تشخیص توسط دستگاه اجرایی مواد مخدر آمریکا تغییر داده  و از آن مخدرهای نوظهور دیگری همچون (چینی سفید) و (اتیل فنتانیل) ساخته اند که مصرف آنها در مناطقی همچون رود آیلند و پنسیلوانیا منجر به مرگ شده است.

با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده،دو برابر شدن میزان اعتیاد در بین سالهای2014-2000 در آمریکا این تصور را به ذهن متبادر می کند که عامل اصلی شیوع مصرف این ماده مخدر صنعتی در دسترس بودن آن است.

یکی از نکات تامل برانگیز در خصوص این مواد،سازگاری بدن در مدت زمانی کوتاه با این مخدر عجیب است،بطوریکه بعد از حداکثر یک هفته مصرف،سرخوشی تجربه شده در فاز اول با میزان دوز استفاده شده پیشین میسر نمی شود و مصرف کننده ناچار است بر میزان مصرف خود بیفزاید و این سیر آنچنان با استمرار و تشدید در مصرف همراه می شود که گویی افراد درگیر به این مواد باید مکررا بر حجم ومیزان استعمال خود اضافه کنند.

مقاومت این مخدر ویرانگر در برابر داروهای کمک کننده به ترک اعتیاد همچون متادون از دیگر مصیبت های این مخدر صنعتی است و به گونه ای که فرد مبتلا و آلوده به فنتانیل قادر نخواهد بود از طریق داروهای مرسوم، به ترک این نوع خاص از مخدر صنعتی مورد اشاره مبادرت ورزند.

**واکسنی که به مصاف فنتانیل می رود

با توجه به مبدل شدن این مواد به بحرانی عمیق و جدی در کشور های توسعه یافته همچون آمریکا،لزوم ساخت و کشف واکسن این ماده  بیش از پیش تقویت شده است.

فرایند تاثیرگذاری واکسن مورد اشاره که در حال حاضر در مرحله بالینی قرار دارد به این شکل است که در این واکسن،یک مولکول شبیه ساختار(فنتانیل)است و به واقع با تحریک سیستم ایمنی بدن در تولید(آنتی بادی)برای      خنثی کردن مواد مخدر کارکرد دارد ودر صورت استفاده شخص از این مخدر صنعتی(فنتانیل)واکسن مورد اشاره خود را به مواد مخدر متصل می سازد و مانع از رسیدن آن به مغز می شود واین امر نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این مخدر صنعتی عجیب و غریب خواهد بود.

**واکسن اعتیاد در ایران، از آرزو تا واقعیت

ایران در صنعت داروسازی از نمونه کشورهای صاحب نام دنیا محسوب می شود و در چنین شرایطی اختراع یا کشف واکسن اعتیاد امری غیر ممکن به نظر نمی رسد.

البته چندی پیش،علیرضا جزینی،قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از تولید واکسن اعتیاد به هروئین و مرفین در انیستیتوپاستور ایران خبر داد که البته امکان استفاده از آن مستلزم صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.

طبق اظهارات جزینی،واکسن مورد اشاره بر روی انسان و حیوان آزمایش شده و ثمرات و نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشته است.

جزینی می افزاید:واکسن مورد اشاره از لحاظ هزینه بالا نیست و به نوعی برای معتادان به مواد مخدر مرفین و هروئین،آنچنان هزینه بر نخواهد بود.

**واکسن به تنهایی نمی تواند به ترک اعتیاد افراد کمک کند

مریم نوروزکلایی،روانشناس و مددکار اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در خصوص عمق تاثیر گذاری واکسن های مواد مخدر گفت:اساسا مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن صرفا به شرایط جسمانی منحصر نمی شود،و تمایلات و وابستگی های روحی و روانی نیز درآن دخیل است.

وی افزود:شکی نیست ترک اعتیاد بدون در نظر گرفتن مسائل روحی و روانی،نمی تواند پاکی پایداری محسوب شود  و احتمال لغزش مجدد و سو مصرف دوباره از سوی افراد مصرف کننده همچنان باقی است.

نوروز کلای یادآور شد:با این اوصاف،نباید برای ترک اعتیاد و یا پیشگیری از مبتلا شده به آن،به واکسن ترک اعتیاد دلخوش بود بلکه عوامل و مولفه های روحی،روانی و رفتاری بسیاری در آن دخیل هستند و اساسا ترک یا پیشگیری از اعتیاد،مستلزم در نظر گرفتن جمیع جهات خواهد بود.

خرید غذا

باران فیلم