هم اکنون/ جلوی درب منزل بهداد سلیمی بعد از حذف+ تصویر

هم اکنون/ جلوی درب منزل بهداد سلیمی بعد از حذف+ تصویر

هم اکنون/ جلوی درب منزل بهداد  سلیمی بعد از حذف+عکس

به گزارش کاپ، بهداد سلیمی را با ناداوری حذف کردند و دستش از رسیدن به مدال المپیک کوتاه ماند. در حالی پیش از شروع مسابقه او، جلوی درب منزل پدری اش در قائمشهر مملو از جمعیت بود، دقایقی بعد از حذف هیچ کس را مشاهده نمی کنید.

هم اکنون/ جلوی درب منزل بهداد سلیمی بعد از حذف+ تصویر

(image)

به گزارش کاپ، بهداد سلیمی را با ناداوری حذف کردند و دستش از رسیدن به مدال المپیک کوتاه ماند. در حالی پیش از شروع مسابقه او، جلوی درب منزل پدری اش در قائمشهر مملو از جمعیت بود، دقایقی بعد از حذف هیچ کس را مشاهده نمی کنید.