شناسایی اکثر سرقت های مسلحانه

شناسایی اکثر سرقت های مسلحانه

به گزارش جهان، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: قرارگاه مبارزه با سرقت مسلحانه در نیروی انتظامی به همین منظور تشکیل شده است.
وی گفت: یکی از نتایج تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت مسلحانه و برخورد قاطع با این نوع سرقت ، کاهش وقوع آن بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی آماری درباره میزان سرقت های مسلحانه کشور در سال گذشته ارائه نکرد.
نیروی انتظامی مبارزه با سرقت را اولویت مهم این نیرو در سال 94 اعلام کرده بود.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین از تشکیل کارگروه های تخصصی مختلف در این نیرو برای پیگیری تخصصی جرایم خبر داد و افزود: درخصوص جرایم اینترنتی نیز برخورد تخصصی سبب شده است تا 85 درصد جرایم اینترنتی کشف شود.
اشتری که برای سرکشی از پایگاههای نوروزی نیروی انتظامی به مازندران سفر کرده است ، با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای نوروزی در کشور ، از مسافران خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی به اخطارهای پلیس برای سلامت خود وهمراهانشان توجه کنند.
استان مازندران براساس آمارهای رسمی در دور اول تعطیلات نوروزی که از بیست وهشتم اسفند 94 آغاز شد و تا روز جمعه ششم فروردین 95 ادامه داشت میزبان حدود شش میلیون نفر شب مسافر نوروزی بود.
قرارگاه های نوروزی نیروی انتظامی در مازندران از 27 اسفند 94 آغاز به کار کرد و تا 15 اسفند به فعالیتش ادامه می دهد.
براساس برنامه، هم اکنون روزانه پنج هزار و 200 نفر از ماموران انتظامی در مناطق مختلف مازندران به شهروندان و گردشگران نوروزی خدمات ارائه می کنند.
پلیس مازندران برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروزی 880 گروه تشکیل داد که از این تعداد 380 گروه در جاده های برون شهری مستقر هستند.

شناسایی اکثر سرقت های مسلحانه

به گزارش جهان، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: قرارگاه مبارزه با سرقت مسلحانه در نیروی انتظامی به همین منظور تشکیل شده است.
وی گفت: یکی از نتایج تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت مسلحانه و برخورد قاطع با این نوع سرقت ، کاهش وقوع آن بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی آماری درباره میزان سرقت های مسلحانه کشور در سال گذشته ارائه نکرد.
نیروی انتظامی مبارزه با سرقت را اولویت مهم این نیرو در سال 94 اعلام کرده بود.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین از تشکیل کارگروه های تخصصی مختلف در این نیرو برای پیگیری تخصصی جرایم خبر داد و افزود: درخصوص جرایم اینترنتی نیز برخورد تخصصی سبب شده است تا 85 درصد جرایم اینترنتی کشف شود.
اشتری که برای سرکشی از پایگاههای نوروزی نیروی انتظامی به مازندران سفر کرده است ، با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای نوروزی در کشور ، از مسافران خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی به اخطارهای پلیس برای سلامت خود وهمراهانشان توجه کنند.
استان مازندران براساس آمارهای رسمی در دور اول تعطیلات نوروزی که از بیست وهشتم اسفند 94 آغاز شد و تا روز جمعه ششم فروردین 95 ادامه داشت میزبان حدود شش میلیون نفر شب مسافر نوروزی بود.
قرارگاه های نوروزی نیروی انتظامی در مازندران از 27 اسفند 94 آغاز به کار کرد و تا 15 اسفند به فعالیتش ادامه می دهد.
براساس برنامه، هم اکنون روزانه پنج هزار و 200 نفر از ماموران انتظامی در مناطق مختلف مازندران به شهروندان و گردشگران نوروزی خدمات ارائه می کنند.
پلیس مازندران برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروزی 880 گروه تشکیل داد که از این تعداد 380 گروه در جاده های برون شهری مستقر هستند.

شناسایی اکثر سرقت های مسلحانه

cars

اسکای نیوز