اولین‌کار پس از سرقت یا گم‌شدن کارت‌‌بانکی

اولین‌کار پس از سرقت یا گم‌شدن کارت‌‌بانکی

به گزارش جهان به نقل از میزان، بسیار اتفاق افتاده که مدارک‌مان از جمله کارت بانکی (عابر بانک) مفقود یا به سرقت رفته باشد و ما مجبور بوده‌ایم که با مراجعه به بانک، کارت بانکی  را اصطلاحاً سوزانده و کارت جدیدی بگیریم.
 
اما در  ایامی که بانک‌ها تعطیل‌اند و به دلیل جلوگیری از سوء استفاده کردن از کارت بانکی می‌بایست آن  را سریع سوزاند، این امکان هست تا بدون مراجعه به بانک عامل این کار را در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد.
 
* امکان مسدود کردن کارت بانکی، بدون در دست داشتن کارت مقدور می باشد:
 
به همین منظور؛
 
۱. ابتدا به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز در محل خود مراجعه کنید.
 
۲. دکمه ثبت را انتخاب کنید.
 
۳. گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.
 
۴. شماره کارت را وارد کنید.
 
۵. رمز کارت را وارد کنید.
 
و در نهایت کارت به سرقت رفته و یا مفقودی شما مسدود خواهد شد.
 

اولین‌کار پس از سرقت یا گم‌شدن کارت‌‌بانکی

به گزارش جهان به نقل از میزان، بسیار اتفاق افتاده که مدارک‌مان از جمله کارت بانکی (عابر بانک) مفقود یا به سرقت رفته باشد و ما مجبور بوده‌ایم که با مراجعه به بانک، کارت بانکی  را اصطلاحاً سوزانده و کارت جدیدی بگیریم.
 
اما در  ایامی که بانک‌ها تعطیل‌اند و به دلیل جلوگیری از سوء استفاده کردن از کارت بانکی می‌بایست آن  را سریع سوزاند، این امکان هست تا بدون مراجعه به بانک عامل این کار را در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد.
 
* امکان مسدود کردن کارت بانکی، بدون در دست داشتن کارت مقدور می باشد:
 
به همین منظور؛
 
۱. ابتدا به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز در محل خود مراجعه کنید.
 
۲. دکمه ثبت را انتخاب کنید.
 
۳. گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.
 
۴. شماره کارت را وارد کنید.
 
۵. رمز کارت را وارد کنید.
 
و در نهایت کارت به سرقت رفته و یا مفقودی شما مسدود خواهد شد.
 

اولین‌کار پس از سرقت یا گم‌شدن کارت‌‌بانکی

فروش بک لینک