اولاند: از رای انگلیسی‌ها متاسف هستم اما روابط خود را با لندن حفظ می‌کنیم

اولاند: از رای انگلیسی‌ها متاسف هستم اما روابط خود را با لندن حفظ می‌کنیم

به گزارش گروه بین‌الملل ، رئیس‌جمهور فرانسه امروز شنبه طی اظهاراتی در کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) اعلام کرد: «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی‌شک تأثیری در جایگاه انگلیس در سازمان ملل نخواهد داشت. من از رأی بریتانیایی‌ها به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عمیقا متأسف هستم اما به رأی آنها احترام می‌گذارم چرا که این دموکراسی است.»

وی افزود: «در چارچوب اتحادیه اروپایی ما باید هم‌اکنون این جدایی را سازماندهی کنیم اما این کار باید در مسیر درست و طبق قوانینی که در پیمان‌های اروپایی پیش‌بینی شده، انجام شود.»

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه گفت: «به رغم رأی انگلیسی‌ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فرانسه خواستار حفظ روابط خود با انگلیس در زمینه اقتصادی و مسائل مربوط به مهاجرت و پناهجویان و مسائل دفاعی است.»

همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه برگزار شد و شمارش آراء آن از ساعت ۱۰ شب پنجشنبه آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت.

در پایان شمارش آراء، مشخص شد که ۵۲% رأی دهندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بسیاری از کارشناسان این رأی تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد.

اولاند: از رای انگلیسی‌ها متاسف هستم اما روابط خود را با لندن حفظ می‌کنیم

به گزارش گروه بین‌الملل ، رئیس‌جمهور فرانسه امروز شنبه طی اظهاراتی در کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) اعلام کرد: «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی‌شک تأثیری در جایگاه انگلیس در سازمان ملل نخواهد داشت. من از رأی بریتانیایی‌ها به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عمیقا متأسف هستم اما به رأی آنها احترام می‌گذارم چرا که این دموکراسی است.»

وی افزود: «در چارچوب اتحادیه اروپایی ما باید هم‌اکنون این جدایی را سازماندهی کنیم اما این کار باید در مسیر درست و طبق قوانینی که در پیمان‌های اروپایی پیش‌بینی شده، انجام شود.»

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه گفت: «به رغم رأی انگلیسی‌ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فرانسه خواستار حفظ روابط خود با انگلیس در زمینه اقتصادی و مسائل مربوط به مهاجرت و پناهجویان و مسائل دفاعی است.»

همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه برگزار شد و شمارش آراء آن از ساعت ۱۰ شب پنجشنبه آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت.

در پایان شمارش آراء، مشخص شد که ۵۲% رأی دهندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. بسیاری از کارشناسان این رأی تاریخی را آغازی بر یک دومینو دانسته‌اند که می‌تواند حیات اتحادیه اروپا و حتی بریتانیای متحد را به چالش بکشد.